PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Suite4Burgerzaken

Veranderingen in de samenleving hebben invloed op de werkzaamheden van de afdeling Burgerzaken. Een snelle en digitale samenleving vraagt om snelle en digitale dienstverlening, voor professionals én burgers. Met de moderne oplossingen in de Suite4Burgerzaken hebben gemeenten alle tools in handen voor dienstverlening die past bij deze tijd.