PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

People: technologie is mensenwerk

Mensen staan bij Centric voorop. Zij zorgen voor het persoonlijke contact dat in iedere samenwerking onmisbaar is. Door professionals, partners en klanten met elkaar te verbinden biedt Centric hen de ruimte om talenten, kennis en ideeën met elkaar te delen. Deze samenwerking leidt tot werkende oplossingen die bijdragen aan het succes van onze klanten. Iedereen is welkom bij Centric en krijgt gelijke kansen. Centric weet dat medewerkers die de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, de beste bijdragen leveren. Ook buiten de zakenwereld stelt Centric mensen centraal: zonder vitale samenleving geen bloeiend bedrijfsleven. Zo bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief via bijscholing of tijdelijke arbeidsplaatsen en laten wij studenten werkervaring opdoen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Sinds 2016 werkt Centric samen met de Eindhovense IT-opleider en detacheerder ProgramIT, die hoogopgeleide werkzoekenden als softwareontwikkelaar een nieuwe kans op de arbeidsmarkt biedt. Het doel van de partnership is om zij-instromers de kans te geven in één jaar door te groeien tot medior developer. Het samenwerkingsverband biedt een uitgebalanceerd en intensief programma, waarin studeren, werken en intensieve persoonlijke begeleiding hand in hand gaan. Centric speelt op deze manier in op de behoefte van de markt aan developers met diepgaande technische kennis en bij wederzijds welbevinden treden developers in dienst bij Centric. Meerdere softwareontwikkelaars zijn al bij Centric van start gegaan.

Daarnaast heeft Centric in 2016 de samenwerking met IT Vitae gecontinueerd. De stichting IT Vitae heeft als doel om mensen met een ASS-indicatie en een afstand tot de arbeidsmarkt uitzicht te geven op werk binnen de IT. Centric biedt de deelnemers een volwaardige opleiding tot testprofessional waarbij IT Vitae de kandidaten selecteert en begeleidt op weg naar een baan. Mensen met ASS zijn in veel gevallen analytisch sterk, gestructureerd, zeer gefocust en betrouwbaar. Deze eigenschappen maken hen voor Centric zeer geschikt als tester.

Onze Social Return-aanpak bestaat uit enerzijds het matchen van werk met de kwaliteiten van de werknemer en anderzijds het vergroten van de kwaliteiten van de werknemer door opleidingen. Zo heeft Centric al vele kandidaten uit de doelgroep dichter bij een zelfstandige carrière gebracht. Zeker bij opleidingstrajecten, waarbij mensen telkens op een hoger niveau kunnen komen, zien we bij veel deelnemers een grote kans van slagen. Inmiddels doen al zes gemeenten een beroep op de opleidingen van Centric voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook hebben we ons partnerschap met De Normaalste Zaak voorgezet, een platform dat bedrijven, stichtingen en overheden helpt bij het vervullen van ambities op het vlak van de participatiesamenleving. In 2016 heeft Centric de bijeenkomst voor manifest Social Return 3.0 gefaciliteerd, georganiseerd door De Normaalste Zaak, Interpactum en MVO Nederland. Tijdens deze bijeenkomst deelden landelijk opererende werkgevers en gemeenten hun social return-issues en -ambities, scherpten deze aan en benoemden acties om deze op een nieuwe manier in te vullen. Centric deelde als host samen met gemeente Utrecht haar visie en aanpak. Wij geloven sterk in de kracht van de juiste medewerkers op de juiste plek. Sinds 2016 worden bijvoorbeeld onze groenvoorziening in de vestingen in Gouda en Moordrecht door Sociaal Werkbedrijf Promen onderhouden. Doordat er bij Centric altijd plek is geweest voor mensen met een lichamelijke of mentale beperking kunnen we nu als gesprekspartner onze ervaringen delen en anderen helpen met de uitdagingen van deze tijd.

2016 is tevens het jaar waarin onze collega Alex van Erning, regiomanager bij Centric, door gedeputeerde Bert Pauli benoemd is tot Brabants Besten-ambassadeur Innovatief Werkgeverschap voor de periode 2016-2017. De benoeming van Alex is het gevolg van onder andere zijn betrokkenheid bij het ICT-arbeidsmarktakkoord ’s Hertogenbosch. Dit samenwerkingsverband tussen zes ICT-bedrijven, het UWV en de gemeente Den Bosch is opgericht om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Het doel was om binnen een jaar bij ieder bedrijf een werkzoekende te plaatsen. Met vier plaatsingen is dat doel ruimschoots gehaald. Als ambassadeur zal Alex fungeren als klankbord voor de provincie met betrekking tot het economische arbeidsmarktbeleid en vertolkt hij een voorbeeldfunctie op het gebied van sociale innovatie, inclusief werkgeverschap.