Bedrijfsvoering

Business Intelligence

Overheden werken steeds meer datagestuurd als het gaat om het gebruik van informatie bij bedrijfsvoering en beleid. Daarnaast is selfservice een ontwikkeling die eisen stelt aan de snelheid waarmee gegevens geanalyseerd en gevisualiseerd worden. Business Analytics biedt hier oplossingen voor.