PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Business Intelligence

Behalve voor uw interne bedrijfsvoering wordt informatie steeds belangrijker voor verantwoording aan de burger. De presentatie en toegankelijkheid van cijfers via bijvoorbeeld tablets en smartphones is daarvoor even belangrijk als de betekenis ervan. Naast de gegevens die u zelf beheert, wilt u ook andere bronnen, zoals open data en big data, kunnen gebruiken. Waar u ook naartoe wilt, de slimme Centric-tools voor Business Intelligence denken met u mee.