PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Suite4Begraven

Het kostendekkend exploiteren van de begraafplaats is al jaren een zorg voor beheerders van begraafplaatsen. Efficiënt en marktgericht werken is hierbij erg belangrijk. Met samenwerkingen en herindelingen neemt de complexiteit van de administratie steeds verder toe. Het is zaak hier grip op te houden. De nieuwe versie van Key2Begraven ondersteunt u hierbij.