PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Suite4Belastingen

Werken in de keten, selfservice voor burgers en bedrijven, werken met de Basisregistraties en digitalisering blijven belangrijke speerpunten voor 2017 en 2018. De huidige samenwerkingsverbanden breiden verder uit en bij elke belastingorganisatie is kostenbesparing een belangrijk onderwerp.

Door de toepassing van geografische componenten in werkprocessen en een verdere integratie van basisgegevens werkt u efficiënter. Denk aan het regulier beheer BAG-WOZ, de nieuwe gegevensuitwisseling voor de Basisregistratie Kadaster (BRK), het gebruik van het Handelsregister (NHR) en de (verdere) aansluiting en afname op de Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zaken (LV WOZ).