Belastingen

Suite4Belastingen

De belangrijkste speerpunten van 2018 en de jaren daarna zijn digitalisering, privacy & security, selfservice voor burgers en bedrijven en het werken met basisregistraties binnen het belastingdomein. Door geografische componenten toe te passen in werkprocessen en basisgegevens verder te integreren, werkt u voortaan nog efficiënter. In de oplossingen van Centric staat het effectief ondersteunen van alle vormen van belastingsamenwerking centraal.