PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Suite4Jeugdzorg

Gemeenten zitten in de transformatiefase na de decentralisaties. U hebt inmiddels de nodige ervaring opgedaan met de hervormingen binnen het sociale domein en staat op het punt om de uitvoering naar een hoger niveau te tillen. Met de Suite4Jeugdzorg gaat u die volgende fase met vertrouwen tegemoet.