Sociaal domein

Suite4Jeugdzorg

Standaardisatie speelt een steeds belangrijkere rol bij het uitwisselen van gegevens tussen gemeenten, zorgaanbieders en andere organisaties binnen het sociaal domein, waaronder de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op deze manier is er een uniforme werkwijze en nemen de administratieve lasten af.