Bedrijfsvoering

Suite4Middelen

Overheden werken steeds meer samen, bijvoorbeeld in gemeenschappelijke regelingen en shared service centra. Het doel? Verbetering van de service aan burgers en bedrijven gecombineerd met lagere kosten door schaalvergroting. Een andere trend die nu echt doorzet is e-factureren, het elektronisch versturen en verwerken van facturen.