PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Suite4Middelen

Overheden werken steeds meer samen, bijvoorbeeld in gemeenschappelijke regelingen en shared service centra. Het doel? Verbetering van de service aan burgers en bedrijven en lagere kosten door schaalvergroting. Een andere trend die nu echt doorzet is e-factureren, het elektronische versturen en ontvangen van facturen in een gestructureerd formaat.