Ruimtelijke omgeving

Suite4Omgevingsdiensten

Gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s werken nauw met elkaar samen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH). Het doel hierbij is de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving te optimaliseren. Het fundament van de Omgevingswet is inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en een gelijke informatiepositie. 

In de aanloop naar de Omgevingswet zijn veel organisaties bezig om volledig digitaal en zaakgericht te werken. De Suite4Omgevingsdiensten is erop gericht om de fysieke leefomgeving te verbeteren door informatie en mensen te verbinden via technologie. Samenwerking van organisaties en het beschikbaar stellen van samenhangende informatie zijn hierbij het uitgangspunt.