PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Suite4Omgevingsdiensten

Gemeenten en omgevingsdiensten werken nauw met elkaar samen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH). In de aanloop naar de Omgevingswet stappen veel van deze organisaties over naar volledig digitaal en zaakgericht werken. De toenemende ketensamenwerking en het verplichte gebruik van basisgegevens maken de juiste ondersteunende ICT onmisbaar voor een succesvolle uitvoering van omgevingstaken.