Sociaal domein

Suite4Onderwijs

Het taakveld van leerplichtambtenaren, consulenten en trajectbegeleiders is met de nieuw te monitoren doelgroep “Jongeren In een Kwetsbare Positie” (JIKP) opnieuw verbreed. Dit betekent dat efficiënt en effectief werken steeds belangrijker worden. De Suite4Onderwijs is hier volledig op ingericht.