PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Suite4Onderwijs

Het taakveld van leerplichtambtenaren, consulenten en trajectbegeleiders is verschoven van registreren naar het daadwerkelijk ondersteunen van jongeren. Dit betekent: zo min mogelijk administratieve handelingen en als het moet, dan zo efficiënt mogelijk. De Suite4Onderwijs is hier volledig op ingericht.