Sociaal domein

Suite4Sociale Regie

Suite4Socale Regie ondersteunt de samenwerking tussen burger, professionals en ketenpartners voor gepaste zorg afgestemd op de zelfredzaamheid van de burger.