PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Suite4Sociale Regie

De transities vormden een forse eerste stap, maar het draait uiteindelijk om de fundamentele herziening van het sociaal domein, de transformatie.