Sociaal domein

Suite4Werk en Inkomen

Inwoners hebben steeds hogere verwachtingen van de digitale dienstverlening die hun gemeente biedt. Met eDiensten stelt u hen in staat om zelf eenvoudig zaken online te regelen, of het nu om een informatievraag gaat of een aanvraag voor ondersteuning.

Op het gebied van arbeidsparticipatie ligt er de focus om arbeidsbeperkten en statushouders te ondersteunen bij het vinden van werk. Een systeem dat dit ondersteunt, veilig met informatie omgaat en burgers bij het proces betrekt, wordt steeds belangrijker.