PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Suite4Werk en Inkomen

Sinds de invoering van de Participatiewet neemt de instroom van mensen met een arbeidsbeperking toe. Het Rijk stelt diverse instrumenten beschikbaar die gemeenten ondersteunen bij het vinden van werk voor deze doelgroep. Het intensiveren van werkgeversnetwerken, detacheren en beschut werk draagt hier aan bij.