PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Suite4Zorg

Gemeenten zitten in de transformatiefase na de decentralisaties. U hebt inmiddels de nodige ervaring opgedaan met de hervormingen binnen het sociale domein en staat op het punt om de uitvoering naar een hoger niveau te tillen. De Suite4Zorg stelt u in staat deze volgende fase met vertrouwen in te gaan.