Sociaal domein

Suite4Zorg

Digitale dienstverlening en veilige gegevensuitwisseling spelen een steeds prominentere rol binnen het sociaal domein. Om ruimte te bieden aan innovatie, blijven administratieve lastenverlichting en grip op de uitvoering onverminderd noodzakelijk.