Openbare orde en veiligheid

Suite4Openbare Orde en Veiligheid

Als gemeente wilt u uw inwoners snel kunnen informeren over hun directe leefomgeving. In geval van calamiteiten zoals een uitslaande brand, maar ook bij hoge waterstanden of milieuverontreiniging. Bij incidenten of een dreiging daartoe is gerichte informatievoorziening cruciaal. Met het juiste alerteringssysteem brengt u inwoners, bedrijven en instellingen snel op de hoogte van de actuele situatie, zodat zij tijdig kunnen handelen. Ook voor het belangrijke beleidsveld Openbare orde en Veiligheid kunt u rekenen op de oplossingen van Centric.