PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Planet: duurzame groei is een missie

Centric levert graag een bijdrage aan een betere wereld. Dat geldt voor onze producten en diensten, maar ook voor onze eigen bedrijfsvoering. Vanuit ons MVO-plan werken wij met alle organisatieonderdelen aan CO2-reductie, het beheersen van afvalstromen en het realiseren van een duurzame keten. Hierbij vinden wij het essentieel om kennis en maatschappelijk bewustzijn met elkaar te delen. Intern bij de medewerkers, maar vooral ook extern onder klanten en partners. Onder de noemer ‘Sharing Innovation' verspreidt Centric haar kennis en maatschappelijk besef met een positieve insteek.

Op het gebied van huisvesting streeft Centric naar reductie van energieverbruik. Ons hoofdkantoor in Gouda beschikt over een installatie voor warmte en koude opslag en we brengen continu verbeteringen aan in onder andere onze datacentra: zo scheiden warmte en koude-straten lucht van verschillende temperaturen. Hierdoor wordt verlies uit vermenging voorkomen. Daarnaast koopt Centric energie uit duurzame bronnen. Samen met zusterorganisaties Antea Group en Strukton zijn wij in 2016 gestart met het afnemen van 100% groene stroom en bos-gecompenseerd gas van Greenchoice, waarvoor een contract van 3 jaar is afgesloten. De groene stroom is afkomstig uit wind en het gasverbruik wordt door Greenchoice gecompenseerd via bosaanplant en -bescherming in natuurgebieden. Daarnaast is in 2016 een derde pand van Centric gecertificeerd volgens de internationale milieunorm ISO 14001. Om het certificaat te verkrijgen moet de bedrijfsvoering aan strenge milieueisen voldoen. Ook het hoofdkantoor in Gouda en de vestiging in Moordrecht zijn in 2016 opnieuw gecertificeerd.

In 2016 is Centric eveneens samen met Antea Group en Strukton van start gegaan met een pilot voor volledig elektrische auto’s. Hiermee zetten wij de volgende belangrijke stap op weg naar verdere verduurzaming van het mobiliteitsbeleid. De plug-in hybride auto’s zijn bewust overgeslagen omdat er met plug-in hybride auto’s vaak maar beperkt elektrisch wordt gereden en volledig elektrische auto’s zodoende milieuvriendelijker zijn. Met de pilot wil Centric onderzoeken onder welke voorwaarden het mogelijk is om volledig elektrische auto’s op te nemen in de leaseregeling. Zo kunnen wij straks een gefundeerde keuze maken voor de invulling van het leasebeleid, wat als logisch vervolg komt op de transitie van leasebudgetten naar mobiliteitsbudgetten waarmee wij de CO2-uitstoot van het wagenpark verder willen terugdringen.

Ook heeft Centric in 2016 deelgenomen aan een verkenningsmissie naar Rwanda. Naast Centric en vertegenwoordigers van het Eindhovense gemeentebestuur namen kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties deel aan de missie. Doel van de missie was het verkennen van de mogelijkheden voor wederzijdse samenwerking, waarbij de nadruk lag op wat Eindhoven en het Eindhovense bedrijfsleven kunnen bijdragen om Rwanda, één van de snelst groeiende economieën in de wereld, hét ICT-land van Afrika te laten worden. Naast deze verkenningstocht naar Rwanda is Centric in 2016 zelf bezocht door het Costa Ricaanse bedrijf COOPELESCA. Deze Latijns-Amerikaanse energieleverancier had met haar beleid in eigen land de prijs voor de meest duurzame organisatie gewonnen en mocht in Nederland op bezoek bij ondernemingen die eveneens actief en toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.