PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Product: Technologie draagt bij aan duurzaamheid

Op weg naar duurzaamheid is er een duidelijke rol weggelegd voor IT als middel om processen en zelfs sectoren als geheel duurzamer te maken. De IT-industrie is verantwoordelijk voor minstens één-tiende van het totale energieverbruik op aarde. Wij werken aan de hand van drie uitgangspunten; ‘Greening by IT’ waarbij IT bijdraagt aan verduurzaming, ‘Greening of IT’ waarbij IT zelf duurzamer wordt en ‘IT as Enabler’, waarbij klanten onze software kunnen gebruiken om de eigen maatschappelijke impact te vergroten.

Veel van onze software draagt bij aan de verdere digitalisering van processen bij de overheid. We bieden een ‘Green IT-portfolio’ om onnodige verspilling te voorkomen. Dit scheelt in papierverbruik, vervoersbewegingen en energieverbruik. Voorbeeld: voor een aantal onderwerpen hoeven burgers niet meer naar het stadhuis en hoeven zij geen papieren formulieren meer mee te nemen of te ontvangen. Daarnaast worden gegevens direct en correct verwerkt. Zo kan Centric ook een e-facturatiemodule leveren waarbij het totale facturatieproces wordt gedigitaliseerd.

Centric creëert met virtualisatie een dynamische IT-infrastructuur voor haar opdrachtgevers. Door middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, kan het energieverbruik van IT-systemen teruggedrongen worden. De virtualisatie van hardware hier een voorbeeld van. Centric maakt als beheerder van de hostingomgeving van klanten gebruik van groene virtualisatie van servers. Hierbij draaien de servers van klanten in een optimale opstelling in groene gecertificeerde rekencentra. Op deze manier draagt Centric bij aan de realisatie van de doelstellingen van het convenant MJA3 dat is gesloten tussen Nederland ICT en het ministerie van Economische Zaken.

Energieverbruik is zowel toe te schrijven aan hardware als aan de software die op de hardware draait. Software zelf heeft ook impact op energieverbruik. Welk deel kon tot voor kort niet precies worden vastgesteld. In 2016 heeft Centric samen met de Universiteit Utrecht een methodiek gepresenteerd die het energieverbruik van software meetbaar maakt en de middelen biedt om op detailniveau analyses uit te voeren. Softwaremakers kunnen tijdens de ontwerpfase van hun software op zoek gaan naar de juiste balans tussen energieverbruik en bijvoorbeeld performance.

Centric ontwikkelt software zoveel mogelijk met herbruikbare standaardcomponenten. Door een modulaire opbouw van software kunnen onderdelen worden hergebruikt en kunnen onnodige functionaliteiten voor specifieke klanten weggelaten worden. Op deze manier besparen we op onnodig energieverbruik en ontwikkelkosten voor volledig nieuwe oplossingen. Zo heeft Centric in 2016, in samenwerking met Stichting Bee-Ideas, de ontwikkeling van de USe of Plastic-Scan, een initiatief van Ocean Impact, mogelijk gemaakt. In vrijwel alle bedrijven wordt plastic gebruikt en verspilling van plastic heeft dramatische gevolgen voor het milieu en voor oceanen. Bestaande software is nieuw leven ingeblazen om de software voor de plastic scan te ontwikkelen.

In 2016 heeft Centric geïnvesteerd in het online platform Civocracy, eveneens een voorbeeld van onze visie ‘IT as Enabler’. Centric is van mening dat overheidsorganisaties die slim gebruikmaken van aanwezige kennis de toekomst hebben, daarom is het belangrijk om burgers en ondernemers bij besluitvorming te betrekken. Dit leidt tot betere besluitvorming en meer draagvlak. De start-up Civocracy speelt op deze behoefte in en biedt een laagdrempelig online platform voor participatie. Civocracy past bij de ambitie van de overheid om met nieuwe oplossingen de afstand tot de samenleving te verkleinen. Daarnaast kan Civocracy continuïteit bieden aan overheden die deelnemen.

Ook het ontwikkelen van apps vormt een belangrijk onderdeel van de visie van Centric. Mobiele apparaten verbruiken minder energie dan pc´s en apps verminderen het verbruik van papier en energie. In het kader van het project ‘Alle kinderboerderijen en hun bezoekers klimaatbestendig en waterbewust’, een initiatief van Gemeente voor Duurzame Ontwikkeling (GDO), heeft Centric in 2016 in samenwerking met enkele partners aan een app gewerkt. Deze app maakt een digitale rondwandeling mogelijk waardoor bezoekers op een laagdrempelige manier kennismaken met duurzame maatregelen op het gebied van water, bodem en energie.

Ook heeft Centric in 2016 in samenwerking met Stichting Switch en Stichting Bee-Ideas de QuizApp ontwikkeld en uitgebracht. De QuizApp behandelt vragen over onder andere het milieu en de sociale aspecten waarmee bedrijven te maken krijgen die overgaan op duurzaam ondernemen. Zo vergroten organisaties het MVO-bewustzijn van hun medewerkers en implementeren zij het MVO-beleid op een leuke en laagdrempelige manier.

Ook in 2017 blijft Centric het voortouw nemen bij het efficiënter en energiezuiniger maken van softwareproducten en -diensten.