PRODUCTBELEID LOKALE OVERHEID 2017 | 2018

Infrastructuur en platformen

 

Het configuratiemanagementteam (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen op de voet. Bij iedere ontwikkeling bepaalt het team of die leidt tot een vrijgavetraject voor onze applicaties en een bijhorende planning. Daarnaast besluit het CMT of en wanneer de ondersteuning van platformen door Centric beëindigd wordt rekening houdend met de ondersteuning van toeleveranciers. Om het hele proces van updates en ondersteuning eenvoudiger en transparanter te maken gaan wij ons in 2017 en 2018 richten op consolidatie van omgevingen. Dit zal leiden tot snellere adoptie van nieuwe technieken die eenvoudiger en sneller bij u als klant geïmplementeerd kunnen worden.

Actualiteit

Het zwaartepunt van de vrijgavetrajecten in 2016 lag bij de ondersteuning van nieuwe patchsets en besturingssystemen zoals Windows 2012 R2, Windows 10 en Office 2016. Juist vanwege de afhankelijkheid van nieuwe patchsets om nieuwe versies van bijvoorbeeld webbrowsers te kunnen ondersteunen, wordt het steeds belangrijker om uw omgeving bij te werken naar de meest recente versies. Hiermee wordt het ook in 2017 mogelijk om met nieuwe versies van besturingssystemen, webbrowsers, runtimers en servers te werken.

Om het hele proces van updates en ondersteuning eenvoudiger en transparanter te maken gaan wij ons in 2017 en 2018 nog verder richten op consolidatie van omgevingen. Hierbij ligt de focus op de Windows- en Linux-besturingssystemen. Dit zal leiden tot snellere adoptie van nieuwe technieken die eenvoudiger en sneller bij u als klant geïmplementeerd kunnen worden.

In 2015 zijn wij gestart wij met een onderzoek naar Oracle RDBMS 12 release 2 en Oracle Forms & Reports 12c. Ondersteuning hiervan zal in 2017 definitief gaan plaatsvinden. Daarnaast werken we aan hybride cloudoplossingen, waarbij een mix mogelijk is van on premise, private en public cloud.

 

Overzicht componenten 

Verandering in één van de componenten uit bovenstaand schema kan leiden tot een functionele test van de totale keten aan componenten, zelfs in samenhang met meerdere applicaties. Het kan ook leiden tot een complete uitvoering waarbij de software geschikt gemaakt wordt voor een specifiek platform. De reden hiervoor is dat de wijziging van één component een wijziging van enkele andere componenten met zich mee kan brengen, al dan niet in dezelfde laag.

Gezien de afhankelijkheden van de verschillende componenten zijn deze laatste trajecten complex. Zo zal de aanpassing in één van de lagen specifieke eisen stellen aan besturingssystemen en daarmee ook aan de ontwikkelomgevingen. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om de werking van de Centric-applicaties te kunnen garanderen. Vrijgaven voor besturingssystemen worden voor specifieke rollen van het operating systeem uitgevoerd.

Clientplatformen

Hieronder noemen we alle beschikbare, op Microsoft gebaseerde cliëntplatformen die Centric op dit moment ondersteunt. Centric heeft in overleg met de Gebruikersvereniging Centric besloten om het support op het Windows 7 platform per 31 december 2018  en het Windows 2008 R1 platform per 31 december 2017 te beëindigen.

Clientplatform
Terminal Server in combinatie met Citrix 
  Naam Versie Ondersteuning Centric
Windows Terminal
Server
Windows Server 2008 R1 (32 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2008 R1 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2017
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Ondersteund
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Ondersteund
Windows Server 2012 R2 (64 bit) Ondersteund
Windows Server 2016 (64 bit) Nog niet bekend
Client Windows Vista Geen ondersteuning
Windows 7 Enterprise 32 bit Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows 7 Enterprise 64 bit Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows 8.1 Enterprise 32 bit Geen ondersteuning
Windows 8.1 Enterprise 64 bit Ondersteund
Windows 10 Enterprise 64 bit Ondersteund

Toelichting:
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie
Nog niet bekend: de planning voor vrijgave is nog niet vastgesteld

Voor Citrix-producten geldt dat deze vanuit Citrix in combinatie met een versie van Microsoft Terminal Server worden gecertificeerd. Centric volgt deze, door Citrix genoemde, versie. Zie voor meer informatie ‘Server Based Computing’.

Centric heeft in overleg met de Gebruikersvereniging Centric besloten om de best effort ondersteuning voor Novell per 31 december 2017 te beëindigen.

Centric gaat alleen de 64-bit uitvoering van Windows 10 Enterprise ondersteunen. De reden hiervoor is dat dit OS hoofdzakelijk geïnstalleerd zal worden op courante systemen die gebaseerd zijn op een 64-bit-architectuur. Windows 10 Enterprise heeft een aantal mogelijkheden in de updatemethodiek. Centric ondersteunt Windows 10 in combinatie met het ‘Current Branche for Business” (CBB) model.

Voor Windows 2016 Server is, mede vanuit de installatie-eisen van onze leveranciers, een noodzaak om met een GUI (Grafische User Interface) te werken. Microsoft noemt dit de "Server with Desktop Experience". Ook Windows Server 2016 heeft een aatal mogelijkheden in de updatemethodiek. Centric zal Windows Server 2016 gaan ondersteunen in combinatie met het "Long Term Servicing Branch" (LTSB) model.

 

Besturingssystemen voor servers

Besturingssystemen voor servers zijn onder te verdelen op basis van de rol die het systeem binnen de infrastructuur speelt. Die rol is afhankelijk van de verschillende componenten die worden toegepast bij Centric-applicaties. Hieronder vindt u een overzicht van de deze componenten en het type besturingssysteem.

Besturingssystemen voor:

  • clienttoepassingen: Windows 2008 R1 / R2 en Windows 2012 R1 / R2 Terminal Server
  • databases: Microsoft SQL Server en Oracle RDBMS
  • applicatieservers: Oracle Weblogic Server (WLS) en Internet Information Server (IIS)

Centric heeft in overleg met de Gebruikersvereniging Centric besloten om het support op het Windows 2008 R1 platform per 31 december 2017 te beëindigen.

Databases: Oracle RDBMS

In 2014 is de Standard Edition (One) ook vrijgegeven voor de Centric-applicaties. Deze informatie is daarom ook terug te vinden in onderstaande overzichten. De onderstaande lijst van ondersteunde systemen is gebaseerd op een aantal criteria. Het eerste en belangrijkste criterium is de ondersteuning die de leveranciers van deze systemen bieden. Daarnaast is de duur van de ondersteuning door de leverancier van belang. Voor Oracle RDBMS 11.2.0.3 worden geen (security)patches meer geleverd. We raden klanten aan om te migreren naar Oracle RDBMS 11.2.0.4. Oracle RDBMS 11.2.0.4 is de final release binnen Oracle RDBMS 11gR2. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande lijst van ondersteunde Oracle RDBMS-versies: 

Oracle RDBMS 11gR2; 11.2.0.4
Enterprise Edition
  Naam Versie Ondersteuning Centric
Besturingssysteem HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Ondersteuning tot 31-12-2018

AIX (P-series)

6L (6.1) Ondersteuning tot 31-12-2018
7 Ondersteuning tot 31-12-2018
Linux
(Opteron/EM64T)
SLES 11 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
RHEL 5 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
RHEL 6 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
RHEL 7 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 5 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Oracle Linux 6 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Oracle Linux 7 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Windows Server 2008 R1 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2017
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows Server 2012 R2 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows Server 2016 (64 bit) Geen ondersteuning

Toelichting:
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven OS en bijbehorende versie RDBMS
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
 
 

Oracle RDBMS 11gR2; 11.2.0.4
Standard Edition (One)
  Naam Versie Ondersteuning Centric
Besturingssysteem HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Ondersteuning tot 31-12-2018
AIX (P-series) 6L (6.1) Ondersteuning tot 31-12-2018
7 Ondersteuning tot 31-12-2018
Linux
(Opteron/EM64T)
SLES 11 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
RHEL 5 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
RHEL 6 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
RHEL 7 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 5 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Oracle Linux 6 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Oracle Linux 7 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Windows Server 2008 R1 (64 bit) Beëindigd per 31-12-2017
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows Server 2012 R2 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows Server 2016 (64 bit) Geen ondersteuning

Toelichting:
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven OS en bijbehorende versie RDBMS
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
 
 

Centric is van plan om Oracle 12c R2 (12.2) in 2017 vrij te geven. Oracle heeft de Standard Edition/Standard Edition (One) in release 12c vervangen door de Standard Edition 2.

Oracle RDBMS 12c R2: 12.2.0.1
Enterprise Edition
  Naam Versie Ondersteuning Centric
Besturingssysteem HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Geen ondersteuning
AIX (P-series) 6L (6.1) Geen ondersteuning
7 Geen ondersteuning
Linux
(Opteron/EM64T)
SLES 11 (64 bit) Geen ondersteuning
SLES 12 (64 bit) Gepland Q3 2017*
RHEL 5 (64 bit) Geen ondersteuning
RHEL 6 (64 bit) Gepland Q3 2017*
RHEL 7 (64 bit) Gepland Q3 2017*
Oracle Linux 5 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 6 (64 bit) Gepland Q3 2017*
Oracle Linux 7 (64 bit) Gepland Q3 2017*
Windows Windows Server 2008 R1 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Gepland Q3 2017*
Windows Server 2012 R2 (64 bit)* Gepland Q3 2017*
Windows Server 2016 (64 bit) Nog niet bekend

Toelichting:
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie
Nog niet bekend: de planning voor vrijgave is nog niet vastgesteld
*Planning is afhankelijk van het beschikbaar stellen van Oracle RDBMS 12c R2 door onze leverancier Oracle

Oracle RDBMS 12c R2: 12.2.0.1
Standard Edition 2
  Naam Versie Ondersteuning Centric
Besturingssysteem HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Geen ondersteuning
AIX (P-series) 6L (6.1) Geen ondersteuning
7 Geen ondersteuning
Linux
(Opteron/EM64T)
SLES 11 (64 bit) Geen ondersteuning
SLES 12 (64 bit) Gepland Q3 2017*
RHEL 5 (64 bit) Geen ondersteuning
RHEL 6 (64 bit) Gepland Q3 2017*
RHEL 7 (64 bit) Gepland Q3 2017*
Oracle Linux 5 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 6 (64 bit) Gepland Q3 2017*
Oracle Linux 7 (64 bit) Gepland Q3 2017*
Windows Windows Server 2008 R1 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Gepland Q3 2017*
Windows Server 2012 R2 (64 bit)* Gepland Q3 2017*
Windows Server 2016 (64 bit) Nog niet bekend

Toelichting:
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie
Nog niet bekend: de planning voor vrijgave is nog niet vastgesteld
*Planning is afhankelijk van het beschikbaar stellen van Oracle RDBMS 12c R2 door onze leverancier Oracle

 Centric heeft voor Oracle RDBMS 11.2.0.4 de Oracle Database Appliance reeds vrijgegeven, zowel op basis van een ‘bare-metal’-installatie als een ‘virtualised’-installatie. De Oracle Database Appliance op basis van een 'bare-metal'-installatie zal ook meegenomen worden in het Oracle RDBMS 12c R2 vrijgavetraject.

Centric ondersteunt de toepassing van Oracle VM op de ODA alleen voor Oracle Linux in combinatie met Oracle RDBMS en/of Oracle Weblogic Server in combinatie Oracle Forms & Reports.

Databases: Microsoft SQL Server

Voor de Centric-applicaties die gebruikmaken van Microsoft SQL Server (Standard Edition) als RDBMS ondersteunt Centric specifieke combinaties met het onderliggende platform. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande lijst van ondersteunde Microsoft SQL Server-versies.

Microsoft SQL Server (Standard Edition)
Naam Versie SQL Server Ondersteuning Centric
Besturingssysteem Windows server 2008 R2 (64 bit) Microsoft SQL Server 2008 R2 Ondersteund
Windows server 2012 R2 (64 bit) Microsoft SQL Server 2008 R2 Geen ondersteuning
Windows server 2012 R2 (64 bit) Microsoft SQL Server 2012 Ondersteund
Windows server 2012 R2 (64 bit) Microsoft SQL Server 2014 Geen ondersteuning
Windows server 2012 R2 (64 bit) Microsoft SQL Server 2016 Gepland Q1 2017
Windows server 2016 (64 bit) Microsoft SQL Server 2016 Nog niet bekend

Toelichting:
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie
Nog niet bekend: de planning voor vrijgave is nog niet vastgesteld

Indien een Centric-applicatie gebruikmaakt van meer dan één component uit onderstaande Microsoft-producten gaan wij over tot een separaat vrijgavetraject voor deze applicatie.

  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Microsoft BizTalk Server
  • Microsoft SharePoint

Meer informatie over deze specifieke Microsoft-producten is te vinden in het productbeleid van de Suite4Zaken.

Applicatieservers: Oracle Weblogic Server

Voor de Centric-applicaties die gebaseerd zijn op Oracle Forms & Reports is de Oracle Fusion Middleware-software nodig. Deze bevat de Weblogic Server en de Forms & Reports-onderdelen. Beide onderdelen hebben een eigen versienummer. De combinatie is bepalend voor de ondersteuning vanuit Centric.

Oracle Weblogic Server 10.3.6 is de final release binnen Oracle Fusion Middleware 11gR2.

De ondersteuning op Oracle Forms & Reports 11.1.2.1.0 is in januari 2015 verlopen. Hierdoor ondersteunen wij alleen nog Oracle Forms & Reports 11.1.2.2.0. Centric zal tot 31 december 2018 extended Oracle-support leveren ten behoeve van de Centric-applicaties op Oracle Forms & Reports 11.1.2.2.0

Het vaststellen welke besturingssystemen deze versies ondersteunen, gebeurt vooralsnog op basis van dezelfde criteria zoals bij Oracle RDBMS. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande lijst van ondersteunde versies:

Oracle Weblogic Server 10.3.6
Oracle Forms & Reports 11.1.2.2.0
  Naam Versie Ondersteuning Centric
    HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Ondersteund tot 31-12-2018
AIX (P-series) 6L (6.1) Ondersteund tot 31-12-2018
7 Ondersteund tot 31-12-2018
Linux
(Opteron/EM64T)
SLES 11 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
SLES 12 (64 bit) Geen ondersteuning
RHEL 5 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
RHEL 6 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
RHEL 7 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 5 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
Oracle Linux 6 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
Oracle Linux 7 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Windows Server 2008 R1 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2017
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
Windows Server 2012 R2 (64 bit) Ondersteund tot  31-12-2018
Windows Server 2016 Geen ondersteuning

Toelichting:
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven OS en bijbehorende versie WebLogic/Forms & Reports
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie

Oracle heeft inmiddels de opvolger van Forms 11gR2 beschikbaar gesteld. Oracle Forms & Reports 12.2.1.2.0 zal uitsluitend draaien op een Oracle Weblogic Server 12.2.1.2.0

Oracle Weblogic Server 12.2.1.2.0
Oracle Forms & Reports 12.2.1.2.0
  Naam Versie Ondersteuning Centric
Besturingssysteem HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Geen ondersteuning
AIX (P-series) 6L (6.1) Geen ondersteuning
7 Geen ondersteuning
Linux
(Opteron/EM64T)
SLES 11 (64 bit) Geen ondersteuning
SLES 12 (64 bit) Gepland Q1 2017
RHEL 5 (64 bit) Geen ondersteuning
RHEL 6 (64 bit) Gepland Q1 2017
RHEL 7 (64 bit) Gepland Q1 2017
Oracle Linux 5 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 6 (64 bit) Gepland Q1 2017
Oracle Linux 7 (64 bit) Gepland Q1 2017
Windows Windows Server 2008 R1 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Gepland Q1 2017
Windows Server 2012 R2 (64 bit) Gepland Q1 2017
Windows Server 2016 (64 bit) Nog niet bekend

Toelichting:
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie
Nog niet bekend: de planning voor vrijgave is nog niet vastgesteld

Applicatieservers: Microsoft IIS / .NET

Applicaties die zijn gebaseerd op .NET-ontwikkelomgevingen maken gebruik van een Microsoft Internet Information Server. Met Windows 2008 R1 en Windows 2008 R2 betreft het hier de versies 7.0 en 7.5. Deze versies zijn als combinaties onlosmakelijk met elkaar verbonden. Windows 2012 R1 en R2 introduceren de versies 8.0 en 8.5. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande lijst van ondersteunde versies voor zowel IIS als .NET:

Internet information Server (IIS)
Naam Versie Ondersteuning Centric
Besturingssysteem Windows server 2008 R1 (32 bit) Geen ondersteuning
Windows server 2008 R1 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2017 (IIS 7.0)
Windows server 2008 R2 (64 bit) Ondersteund (IIS 7.5)
Windows server 2012 R1 (64 bit) Ondersteund (IIS 8.0)
Windows server 2012 R2 (64 bit) Ondersteund (IIS 8.5)
Windows server 2016 (64 bit) Nog niet bekend (IIS 10.0)

Toelichting:
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie
Nog niet bekend: de planning voor vrijgave is nog niet vastgesteld

Microsoft .NET    
Platform Versie Ondersteuning Centric
Microsoft .NET 3.5 SP1 Ondersteund
Microsoft .NET 4.5.2* Ondersteund
Microsoft .NET 4.6.x Ondersteund

Toelichting:
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven OS en bijbehorende versie RDBMS
*Microsoft is per 12 januari gestopt met de ondersteuning van voorgaande versies van .NET 4.x
 
 

Toepassing van virtualisatie

Er is een aantal vormen van virtualisatie. Voor de duidelijkheid beschrijven we wat Centric onder een aantal van deze verschillende vormen verstaat.

Hardware- of servervirtualisatie

Hardwarevirtualisatie is een techniek die het mogelijk maakt een besturingssysteem los te koppelen van fysieke hardware. Op deze manier kunnen meerdere virtuele servers ondergebracht worden op één fysieke onderlaag. Met hardwarevirtualisatie kunnen resources als processoren, schijfruimte en geheugen efficiënter gebruikt worden en neemt de flexibiliteit ervan toe. Er zijn meerdere methodes om deze resources te verdelen: ‘harde virtualisatie’ en virtualisatie via een zogenaamde hypervisor.

Bij harde virtualisatie worden de aanwezige resources hardwarematig verdeeld onder de aanwezige virtuele servers. Bij virtualisatie via een hypervisor neemt een aanwezige softwarelaag deze verdeling voor zijn rekening. Deze hypervisor is de reden dat Centric haar applicaties specifiek vrijgeeft. Centric heeft ‘Hyper-V’ en VMware’s ESX-server als algemene hypervisor-lagen vrijgegeven.

Desktopvirtualisatie

Desktopvirtualisatie is grofweg in twee delen te splitsen. De virtualisatie vindt in beide gevallen plaats op een server: in de ene situatie functioneren de applicaties op de server zelf, in de tweede situatie ontvangt de aangesloten client een compleet op zichzelf staand besturingssysteem.

         Server Based Computing

In de eerste variant spreken we van Server Based Computing. Een voorbeeld hiervan is op Windows 2012 gebaseerde Remote Desktop Services. De applicaties worden op een server geïnstalleerd en uitgevoerd. De beeldinformatie is zichtbaar op de client.

In deze virtualisatie-variant moet de applicatie geschikt zijn om op een dergelijke terminalserver goed te functioneren. De clientsoftware draait op een serverbesturingssysteem. Dit is de reden waarom Centric zijn applicaties vrijgeeft op deze variant van desktopvirtualisatie.

Virtual Desktop Infrastructure

Bij deze tweede variant (we spreken dan van Virtual Desktop Infrastructure of VDI) krijgt de gebruiker van afstand toegang tot een complete desktop. Deze desktop wordt aangeboden vanaf een server. Een voorbeeld hiervan is Citrix XenDesktop. In tegenstelling tot de vorige variant draait de applicatie op een clientbesturingssysteem.

Het beleid van Centric rond de VDI-variant is dat er geen specifieke vrijgavetrajecten voor uitgevoerd worden. De applicatie draait immers op een - weliswaar virtueel - clientbesturingssysteem. Hiervoor geldt de vrijgavematrix die in het onderdeel ‘Clientplatformen’ staat weergegeven. Centric ondersteunt dit op basis van best-effort. Er zijn namelijk meerdere leveranciers die VDI mogelijk maken, ieder met hun eigen specifieke oplossing.

Per omgeving moeten worden bepaald of een juiste werking van de applicatie mogelijk is.

Applicatievirtualisatie

Bij applicatievirtualisatie draaien applicaties lokaal op een desktop, gebruikmakend van lokale systeembronnen, zonder dat de applicatie op de machine is geïnstalleerd. Er is een vergelijk mogelijk met op terminalservers gebaseerde toepassingen, met het grote verschil dat bij terminalservers de applicaties op een server draaien en bij applicatievirtualisatie de applicaties lokaal draaien. Voorbeelden van producten die dit mogelijk maken: Thinapp (VMware), Microsoft Application Virtualization, Altiris SVS.

Het beleid van Centric is dat er geen specifieke vrijgavetrajecten voor applicatievirtualisatie opgestart zullen worden. De applicatie draait immers op een fysiek clientbesturingssysteem. Hiervoor geldt de vrijgavematrix die is weergegeven in het onderdeel Clientplatformen.

Centric ondersteunt dit op basis van best-effort. Er zijn namelijk meerdere leveranciers die applicatievirtualisatie mogelijk maken, ieder met hun eigen specifieke oplossing. Punt van aandacht bij deze producten is dat communicatie tussen applicaties onderling, die in ‘bubbles’ draaien, problemen kunnen opleveren. Per oplossing moet daarom worden bepaald of een juiste werking van de applicatie mogelijk is.

Toepassing van Cobol

Centric maakt gebruik van Cobol voor de verwerking van batches in Key2Burgerzaken en Key2VOA. Centric heeft ervoor gekozen om de batchserver alleen te ondersteunen op het Windows-platform. Op dit moment worden Windows 2008 (64-bit), Windows 2008 R2, Windows 2012 en Windows 2012 R2 ondersteund.

Versiebeleid Java Runtime Environment

Voor een goede werking is een minimale versie van Java vereist. Deze versie is afhankelijk van een aantal factoren: de browser, het besturingssysteem en de versie van de applicatie. Daarnaast brengt Oracle regelmatig updates uit op deze runtime.

Centric bepaalt twee keer per jaar (op 1 april en 1 oktober) wat op dat moment een correct werkende versie is. Het toepassen van een andere (hogere) versie is mogelijk, in geval van problemen is het toepassen van deze zogenaamde fallback voldoende.

Sinds 2015 wordt alleen Java 8 getest. Per 1 oktober 2016 geldt versie 1.8 update 101 als fallback-versie. Voor het gebruik van Java 8 is Oracle Forms 11.1.2.2.0 noodzakelijk.

Op de platformen Windows 8.1, Windows 10 en Windows 2012 R2 wordt alleen Java 8 ondersteund. 

Browsers

De praktijk laat zien dat browsers in een heel hoog tempo worden aangepast waardoor er meerdere versies per jaar beschikbaar komen. Centric stelt de werking van de applicaties tweemaal per jaar vast met de hoogst beschikbare versies van de webbrowsers op dat moment: op 1 april en 1 oktober. Hierbij worden known issues genoteerd en zo mogelijk in volgende patches opgelost.

Het beleid voor de ondersteuning van Internet Explorer is door Microsoft op 12 januari 2016 aangepast. Deze aanpassing zorgt ervoor dat Internet Explorer niet meer als losstaand product ondersteund wordt door Microsoft, maar altijd in combinatie met een versie van Windows. Centric is genoodzaakt dit beleid te volgen, waardoor wij alleen de onderstaande combinaties ondersteunen.

Windows client platform Internet Explorer versie
Windows 7 Enterprise 32 bit Internet Explorer 11
Windows 7 Enterprise 64 bit Internet Explorer 11
Windows 8.1 Enterprise 64 bit Internet Explorer 11
Windows 10 Enterprise 64 bit Internet Explorer 11

 

Windows Server platform Internet Explorer versie
Windows Server 2008 R1 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2017 (Internet Explorer 9)
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Internet Explorer 11
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Internet Explorer 10
Windows Server 2012 R2 (64 bit) Internet Explorer 11

 Naast Microsoft Internet Explorer ondersteunt Centric ook Firefox. Per 1 oktober 2016 is getest met Firefox 48.0.

Centric biedt op dit moment geen ondersteuning voor Chrome en Edge

Browsers: NPAPI plugin ondersteuning

Chrome is per 1 september 2015 volledig gestopt met de ondersteuning van NPAPI. Firefox heeft ook aangekondigd te stoppen met de ondersteuning van NPAPI-support in 2017. Deze plugins zijn onder andere nodig om met Java en Silverlight te kunnen werken. Concreet betekent dit dat de Centric-applicaties die ontwikkeld zijn met Forms & Reports of Silverlight niet meer zullen werken. Daarom is Centric per 1 september 2015 gestopt met de ondersteuning van Chrome.

Centric gaat in 2017 de applicaties aanpassen zodat het gebruik van NPAPI-plugins niet meer noodzakelijk is.

Microsoft Office

Centric ondersteunt de laatste en voorlaatste versie van de Microsoft Office Suite. Op dit moment zijn dat Office 2013 en Office 2016. Ondersteuning voor Office 365 ProPlus vindt plaats op de zogenaamde offline versie van de werkplekonderdelen uit de Office Suite. Office 365 ProPlus bevat dezelfde programma's als de meest recente versie van het reguliere Microsoft Office-pakket (op dit moment Office Professional Plus 2016). Microsoft Office 2013 en 2016 zijn traditionele Office-installaties die gebonden zijn aan een specifieke computer. Office 365 ProPlus is een service voor gebruikers die als abonnement beschikbaar is.

Microsoft Office    
Naam Versie Ondersteuning Centric
Microsoft Office Microsoft Office 2007 Geen ondersteuning
Microsoft Office 2010 Geen ondersteuning
Microsoft Office 2013 Ondersteund
Office 365 ProPlus (offline) Ondersteund
Microsoft Office 2016 Ondersteund

Toelichting:
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven OS en bijbehorende versie Office
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie