ALGEMEEN BELEID

Innovatie

Innoveren en experimenteren is belangrijk voor Centric en haar klanten om het nut en de impact van nieuwe technieken uit te proberen. Het verbeteren van dienstverlening aan burgers en bedrijven is vaak mogelijk met nieuwe technieken, die dan eerst getest en uitgeprobeerd moet worden bij de doelgroep. Hieronder volgt een greep uit de serie innovaties waar Centric mee bezig is, sommige al volledig productie gereed andere nog in een onderzoeksfase.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van de vele innovatieve projecten waar wij momenteel mee bezig zijn. Daarnaast zijn wij vanzelfsprekend bezig met actuele thema's die binnen de decentrale overheid spelen, zoals datagedreven werken. Binnen een aantal domeinen zijn/gaan we hier al concreet mee aan de slag. In 2020 bepalen wij hier meer nadrukkelijk onze strategie op.

 

Blockchain erkenning ongeboren vrucht

Als ouders niet getrouwd zijn, dan komt het vaak voor dat de vader tijdens de zwangerschap van de moeder het kind erkent. Deze erkenning wordt niet vastgelegd in de landelijke Basisregistratie Personen (BRP) en is alleen op te vragen in de gemeente waar de erkenning is gedaan. Het kan misgaan als het kind geboren wordt in een andere gemeente dan de gemeente van erkenning, bijvoorbeeld waar het ziekenhuis staat. Natuurlijk kan een nieuwbakken vader de akte van erkenning bij zich hebben, mooier is het als iedere gemeente met een technologie als blockchain op een veilige manier ervoor zorgt dat de erkenning altijd en overal te controleren is. 

Centric heeft een prototype ontwikkeld dat door middel van het Paxos algoritme consensus kan bereiken tussen databases over voorgestelde waarden van de nodes in het netwerk. Dit prototype wordt geïntegreerd in Key2Burgerzaken, waarbij één van de uitdagingen is dat Key2Burgerzaken informatie uit één gecentraliseerde bron haalt, waarbij het ontwikkelde blockchainprototype uitgaat van een gedecentraliseerd netwerk. Om deze informatie toch telkens weer te kunnen bereiken beschikt Key2Burgerzaken over een agent die het meerderheidsprincipe van de nodes in de blockchain omzet in een registratie van de erkenning van de ongeboren vrucht. 

 

Furban, digitaal de buurt ontwerpen voor burgers

Met Furban kunnen burgers zelf een ontwerpvoorstel maken voor de inrichting van een plein, buurt of straat en delen met hun buurtgenoten. Het werkt een beetje als een 3D-keukenplanner, maar dan voor buiten. Bibliotheken met bijvoorbeeld speeltoestellen zijn beschikbaar inclusief de valruimte die nodig is.

Samen met de betrokken inwoners wordt het beste resultaat voor het beschikbare budget behaald. Gemeenten halen met Furban eenvoudig ideeën op bij inwoners en bedrijven. Furban is ontwikkeld met een startup organisatie. Op die manier hopen zij een bijdrage te leveren aan een duurzame fysieke leefomgeving, die beter aansluit bij de behoeften van inwoners en bedrijven.

 

Geomagine, de toekomst van de leefomgeving beleven

Samen met startup Geodan Go bieden wij een reëel en financieel haalbare tool (3D digital twin). De belevingstechnologie heet Geomagine en zorgt ervoor dat wethouders en planologen, maar ook burgers en ondernemers, de inrichting of een mobiliteitsuitdaging in een stad of gemeente vooraf al echt kunnen beleven via ‘Extended Reality’. In het afgelopen jaar hebben een aantal koplopergemeenten positieve ervaring opgedaan met de inzet van deze technologie, o.a. tijdens bewonersavonden.

Het canvas (natuurlijk in 3D) wordt volledig automatisch genereerd op basis van open en eigen data en is altijd actueel. Op basis van ontwerpen, modellen en algoritmen wordt geluid, mensen, verkeer en nieuwe plannen toegevoegd zodat deze voor alle stakeholders te beleven is. Met VR/AR apparatuur, maar ook gewoon op een mobiel of tablet. Meer informatie over Extended Reality vindt u op de site van Geodan

 

Besluitvorming landschapsindeling met Augmented Reality

In samenwerking met Wageningen Universiteit Research hebben we een Augmented Reality oplossing ontwikkeld om onder begeleiding van een moderator met een groep stakeholders een gebiedsontwikkeling te bespreken. De personen in een sessie dragen een HoloLens en kunnen interacties aangaan met een 3D gemodelleerde omgeving van de werkelijkheid. Realtime worden de effecten van deze interacties doorgerekend waarna de indicatoren (bijvoorbeeld ‘opbrengst’ of ‘milieubelasting’) grafisch in de Hololens worden getoond. Alle belangrijke aspecten kunnen door de moderator worden bewaard en later weer opgeroepen. Ook kunnen buitenstaanders via schermen zien hoe het besluitvormingsproces verloopt.

 

6D Driving Simulator voor wegbeleving

Samen met de Provincie Gelderland is een 6D Driving Simulator ontwikkeld, waarmee de provincie testen uitvoert hoe een nieuwe wegsituatie wordt beleefd. Met sensoren worden een aantal parameters gemeten, waaronder hartslag, druk op het stuur, kijkrichting (focus) en afwijkingen ten opzichte van het hart van de weg. Plannen kunnen worden aangepast als een situatie te veel stress oplevert of juist te weinig prikkels, zoals het voorkomen van polderblindheid.