ALGEMEEN BELEID

Infrastructuren en Platformen

Het configuratiemanagementteam (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen op de voet. Bij iedere ontwikkeling bepaalt het team of die leidt tot een vrijgavetraject voor onze applicaties en een bijhorende planning. Daarnaast besluit het CMT of en wanneer de ondersteuning van platformen door Centric beëindigd wordt, rekening houdend met de ondersteuning van toeleveranciers.

Disclaimer Afstemming Gebruikersvereniging Centric (GV)

Ons streven is ons beleid met betrekking tot vrijgaven en ondersteuning van infrastructuren en platformen af te stemmen met onze GV. Helaas is dit voorafgaand aan de totstandkoming van dit Productbeleid niet gebeurd. Deze afstemming zal alsnog plaatsvinden. Het in dit onderdeel door ons aangegeven vrijgavebeleid wordt daarom op dit moment nog niet ondersteund vanuit de GV Centric. Als deze afstemming leidt tot aanpassingen dan wordt hier afzonderlijk over gecommuniceerd.

Actualiteit

Het zwaartepunt van de vrijgavetrajecten in 2019 lag bij het vooronderzoek voor de vrijgave van Oracle RDBMS 19. Daarnaast zijn we eind 2019 gestart met de vrijgave van Oracle Weblogic / Oracle Forms & Reports 12.2.1.4.0. Juist vanwege de afhankelijkheid van nieuwe patchsets om nieuwe versies van bijvoorbeeld webbrowsers te kunnen ondersteunen wordt het steeds belangrijker om uw omgeving bij te werken naar de meest recente versies. Hiermee wordt het ook in 2020 mogelijk om met nieuwe versies van besturingssystemen, webbrowsers, runtimers en servers te werken.

 

Overzicht componenten 

Verandering in één van de componenten uit bovenstaand schema heeft vaak tot gevolg dat een functionele test van de totale keten aan componenten moet worden uitgevoerd, dit vaak ook voor meerdere applicaties. Constateringen uit deze tests kunnen ertoe leiden dat software geschikt gemaakt moet worden voor een specifiek platform. Als gevolg van deze afhankelijkheden van de verschillende componenten zijn deze vrijgavetrajecten complex. Vrijgaven voor besturingssystemen worden voor specifieke rollen van het operating systeem uitgevoerd.

 

Cliëntplatformen

Hieronder noemen we alle beschikbare, op Microsoft gebaseerde clientplatformen die Centric op dit moment ondersteunt.

Clientplatform
Terminal Server in combinatie met Citrix
  Naam Versie Ondersteuning Centric
Windows Terminal Windows Server 2008 R2 (64 bit) Ondersteuning tot 14-01-2020

Windows Server 2012 R1 (64 bit)

Ondersteund
Windows Server 2012 R2 (64 bit) Ondersteund
Windows Server 2016 Ondersteund
Windows Server 2019 Nog niet bekend
Client Windows 8.1 Enterprise (32 bit) Geen ondersteuning
Windows 8.1 Enterprise (64 bit) Ondersteund
Windows 10 Enterprise (64 bit) Ondersteund

Toelichting:
Geen ondersteuning: De applicaties zijn niet vrijgegeven op de beschreven versie.
Ondersteund: De applicaties zijn vrijgegeven op de beschreven versie. 

Centric ondersteunt alleen de 64-bit uitvoering van zowel Windows 10 Professional als Enterprise. De reden hiervoor is dat dit Operating System hoofdzakelijk geïnstalleerd zal worden op courante systemen die gebaseerd zijn op een 64-bit-architectuur. Windows 10 heeft een aantal mogelijkheden in de updatemethodiek. Centric ondersteunt Windows 10 in combinatie met het ‘Semi-Annual Channel” model.

Voor Windows 2016 Server is, mede vanuit de installatie-eisen van onze leveranciers, een noodzaak om met een GUI (Grafische User Interface) te werken. Microsoft noemt dit de "Server with Desktop". Ook Windows Server heeft een aantal mogelijkheden in de updatemethodiek. Centric zal Windows Server ondersteunen in combinatie met het "Long Term Servicing Channel" (LTSC) model.

 

Besturingssystemen voor servers

Besturingssystemen voor servers zijn onder te verdelen op basis van de rol die het systeem binnen de infrastructuur speelt. Die rol is afhankelijk van de verschillende componenten die worden toegepast bij Centric-applicaties. Hieronder vindt u een overzicht van deze componenten en het type besturingssysteem.

Besturingssystemen voor:

  • Clienttoepassingen: Windows Terminal Server
  • Databases: Microsoft SQL Server en Oracle RDBMS
    Applicatieservers: Oracle Weblogic Server (WLS) en Internet Information Server (IIS)

 

Databases: Oracle RDBMS

De onderstaande lijst van ondersteunde systemen is gebaseerd op een aantal criteria. Het eerste en belangrijkste criterium is de ondersteuning die de leveranciers van deze systemen bieden. Daarnaast is de duur van de ondersteuning door de leverancier van belang.

Vanaf Oracle RDBMS 12.2 maakt Centric gebruik van de zogenaamde Container Database Architectuur (CDB). Deze nieuwe architectuur is toepasbaar in zowel Oracle Standard Edition 2 als in Oracle Enterprise Edition.

Oracle RDBMS 12c R2: 12.2.0.1
Enterprise Edition / Standard Edition 2
  Naam Versie Ondersteuning Centric
besturingssysteem HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Geen ondersteuning
AIX (P-series)

6L (6.1)

Geen ondersteuning
7 Geen ondersteuning
Linux (x86-64) SLES 11 (64 bit) Geen ondersteuning
SLES 12 (64 bit) Ondersteund
RHEL 5 (64 bit) Geen ondersteuning
RHEL 6 (64 bit) Ondersteund
RHEL 7 (64 bit) Ondersteund
Oracle Linux 5 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 6 (64 bit) Ondersteund
Oracle Linux 7 (64 bit) Ondersteund
Windows Windows Server 2008 R2 Geen ondersteuning
Windows Server 2012 R1 Ondersteund
Windows Server 2012 R2 Ondersteund
Windows Server 2016 Ondersteund
Windows Server 2019 Nog niet bekend

Toelichting:
Geen ondersteuning: De applicaties zijn niet vrijgegeven op de beschreven versie. 
Ondersteund: De applicaties zijn vrijgegeven op de beschreven versie.
Nog niet bekend: De planning voor vrijgave is nog niet vastgesteld


Oracle heeft enige tijd geleden haar releasemodel gewijzigd. Volgens het nieuwe model worden nieuwe releases jaarlijks uitgebracht en is de versie de laatste twee cijfers van het releasejaar. Oracle 19 is de zgn. laatste release (“long term support” release) na 12.2. Dit betekent dat release 19 gedurende een langere periode zal worden ondersteund. 

Centric heeft in 2019 de voorbereidingen getroffen om ondersteuning te gaan bieden op Oracle 19. De verwachting is dat wij deze versie in 2020 beschikbaar kunnen stellen.

 

Oracle RDBMS 19c: 19.3.0.0.0
Enterprise Edition / Standard Edition 2
  Naam Versie Ondersteuning Centric
besturingssysteem Linux (x86-64) SLES 12 (64 bit) Gepland Q3 2020
SLES 15 (64 bit) Nog niet bekend
RHEL 7 (64 bit) Gepland Q3 2020
RHEL 8 (64 bit) Nog niet bekend
Oracle Linux 7 (64 bit) Gepland Q3 2020
Oracle Linux 8 (64 bit) Nog niet bekend
Windows

Windows Server 2012 R2

Gepland Q3 2020
Windows Server 2016 Gepland Q3 2020
Windows Server 2019 Nog niet bekend

Toelichting:
Geen ondersteuning: De applicaties zijn niet vrijgegeven op de beschreven versie. 
Ondersteund: De applicaties zijn vrijgegeven op de beschreven versie.
Nog niet bekend : Ondersteuning is afhankelijk van de leverancier (Oracle)

Centric ondersteunt de Oracle Database Appliance, zowel op basis van een ‘bare-metal’-installatie als een ‘virtualised’-installatie op basis van Oracle VM.

 

Databases: Microsoft SQL Server

Voor de Centric-applicaties die gebruik maken van Microsoft SQL Server (Standard Edition) als RDBMS worden specifieke combinaties met het onderliggende platform ondersteund door Centric. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande lijst van ondersteunde Microsoft SQL Server versies.

Microsoft SQL Server
Naam Versie SQL Server Ondersteuning Centric
besturingssysteem Windows server 2012 R2 Microsoft SQL Server 2012 Ondersteund
Microsoft SQL Server 2014 Geen ondersteuning
Microsoft SQL Server 2016 Ondersteund
Microsoft SQL Server 2017 Geen ondersteuning
Windows Server 2016 Microsoft SQL Server 2016 Ondersteund
Microsoft SQL Server 2017 Geen ondersteuning
Microsoft SQL Server 2019 Nog niet bekend
Windows Server 2019 Microsoft SQL Server 2016 Nog niet bekend
Microsoft SQL Server 2017 Geen ondersteuning
Microsoft SQL Server 2019 Nog niet bekend

Toelichting:
Ondersteund: De applicaties zijn vrijgegeven op de beschreven OS en bijbehorende versie SQL Server.
Geen ondersteuning: De applicaties zijn niet vrijgegeven op de beschreven versie.
Nog niet bekend: De planning voor vrijgave is nog niet vastgesteld

 

Applicatieservers: Oracle WebLogic Server

Voor de Centric-applicaties die gebaseerd zijn op Oracle Forms & Reports is de Oracle Fusion Middleware-software nodig. Deze bevat de Weblogic Server en de Forms & Reports-onderdelen. Beide onderdelen hebben een eigen versienummer. De combinatie is bepalend voor de ondersteuning vanuit Centric. We raden klanten aan om zo spoedig mogelijk te migreren naar Oracle Forms & Reports 12.2.1.4.0

Het vaststellen welke besturingssystemen deze versies ondersteunen gebeurt vooralsnog op basis van dezelfde criteria zoals bij Oracle RDBMS. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande lijst van ondersteunde versies:  

Oracle Weblogic Server 12.2.1.3.0
Oracle Forms & Reports 12.2.1.3.0
  Naam Versie Ondersteuning Centric
besturingssysteem Linux (x86-64) SLES 12 (64 bit) Ondersteund
SLES 15 (64 bit) Geen ondersteuning
RHEL 6 (64bit) Ondersteund
RHEL 7 (64 bit) Ondersteund
RHEL 8 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 6 (64 bit) Ondersteund
Oracle Linux 7 (64 bit) Ondersteund
Oracle Linux 8 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Windows Server 2012 R2 Ondersteund
Windows Server 2016 Ondersteund
Windows Server 2019 Geen ondersteuning

Toelichting:
Ondersteund: De applicaties zijn vrijgegeven op het beschreven OS en bijbehorende versie SQL Server.
Geen ondersteuning: De applicaties zijn niet vrijgegeven op de beschreven versie.

Na Oracle Forms & Reports 12.2.1.3.0 heeft Oracle een nieuwe versie (12.2.1.4.0) beschikbaar gesteld. Deze versie is de zogenaamde "Long Term Support" versie. Deze versie van Forms & Reports vereist ook nieuwere versie van de Oracle Weblogic server.

Oracle Weblogic Server 12.2.1.4.0
Oracle Forms & Reports 12.2.1.4.0
  Naam Versie Ondersteuning Centric
besturingssysteem Linux (x86-64) SLES 12 (64 bit) Gepland Q1 2020
SLES 15 (64 bit) Nog niet bekend
RHEL 6 (64bit) Geen ondersteuning
RHEL 7 (64 bit) Gepland Q1 2020
RHEL 8 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 6 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 7 (64 bit) Gepland Q1 2020
Oracle Linux 8 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Windows Server 2012 R2 Gepland Q1 2020
Windows Server 2016 Gepland Q1 2020
Windows Server 2019 Nog niet bekend

Toelichting:
Ondersteund: De applicaties zijn vrijgegeven op het beschreven OS en bijbehorende versie SQL Server.
Geen ondersteuning: De applicaties zijn niet vrijgegeven op de beschreven versie.
Nog niet bekend: De planning voor vrijgave is nog niet vastgesteld

 

Applicatieservers: Microsoft IIS / .NET

Applicaties die zijn gebaseerd op .NET-ontwikkelomgevingen maken gebruik van een Microsoft Internet Information Server. Deze versies zijn als combinatie met het platform onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit heeft geresulteerd in onderstaande lijst van ondersteunde versies voor zowel IIS als .NET Framework:

Internet information Server (IIS)
Naam Versie Ondersteuning Centric
besturingssysteem Windows Server 2008 R2 Ondersteund tot 14-01-2020 (IIS 7.5)
Windows Server 2012 R1 Ondersteund (IIS 8.0)
Windows Server 2012 R2 Ondersteund (IIS 8.5)
Windows Server 2016 Ondersteund (IIS 10.0)
Windows Server 2019 Nog niet bekend

Toelichting:
Ondersteund: De applicaties zijn vrijgegeven op het beschreven OS en bijbehorende versie IIS.
Geen ondersteuning: De applicaties zijn niet vrijgegeven op de beschreven versie.
Nog niet bekend: De planning voor vrijgave is nog niet vastgesteld

 

Microsoft .NET
Platform Versie Ondersteuning Centric
Microsoft .NET 3.5 SP1 Ondersteund
Microsoft .NET 4.5.x Ondersteund
Microsoft .NET 4.6.x Ondersteund
Microsoft .NET 4.7.x Ondersteund
Microsoft .NET 4.8.x Nog niet bekend

Toelichting:
Ondersteund: De applicaties zijn vrijgegeven op de beschreven versie .NET.

 

Toepassing van virtualisatie

Hardware- of servervirtualisatie

Hardware virtualisatie is een techniek die het mogelijk maakt een besturingssysteem los te koppelen van fysieke hardware. Op deze manier kunnen meerdere virtuele servers ondergebracht worden op één fysieke onderlaag. Met hardware virtualisatie kunnen resources als processoren, schijfruimte en geheugen efficiënter gebruikt worden en neemt de flexibiliteit ervan toe. Er zijn meerdere methodes om deze resources te verdelen: ‘harde virtualisatie’ en virtualisatie via een zogenaamde hypervisor.

Bij harde virtualisatie worden de aanwezige resources hardwarematig verdeeld onder de aanwezige virtuele servers. Bij virtualisatie via een hypervisor neemt een aanwezige softwarelaag deze verdeling voor zijn rekening. Deze hypervisor is de reden dat Centric haar applicaties specifiek vrijgeeft. Centric ondersteunt Microsoft Hyper-V, VMWare ESX en Oracle VM als algemene hypervisor-lagen.

 

Desktopvirtualisatie

Desktopvirtualisatie is grofweg in twee delen te splitsen. De virtualisatie vindt in beide gevallen plaats op een server. In de ene situatie functioneren de applicaties op de server zelf. In de tweede situatie ontvangt de aangesloten client een compleet op zichzelf staand besturingssysteem.

In de eerste variant spreken we van Server Based Computing. Een voorbeeld hiervan is op Windows 2012 R2 gebaseerde Remote Desktop Services. De applicaties worden op een server geïnstalleerd en uitgevoerd. De beeldinformatie is zichtbaar op de client.

In deze virtualisatie-variant moet de applicatie geschikt zijn om op een dergelijke terminalserver goed te functioneren. De clientsoftware draait op een serverbesturingssysteem. Dit is de reden waarom Centric zijn applicaties vrijgeeft op deze variant van desktopvirtualisatie.

Bij deze tweede variant (we spreken dan van Virtual Desktop Infrastructure of VDI) krijgt de gebruiker van afstand toegang tot een complete desktop. Deze desktop wordt aangeboden vanaf een server. Een voorbeeld hiervan is Citrix XenDesktop. In tegenstelling tot de vorige variant draait de applicatie op een clientbesturingssysteem.

Het beleid van Centric rond de VDI-variant is dat er geen specifieke vrijgavetrajecten voor uitgevoerd worden. De applicatie draait immers op een - weliswaar virtueel - clientbesturingssysteem. Hiervoor geldt de vrijgavematrix die in het onderdeel ‘Clientplatformen’ staat weergegeven. Centric ondersteunt dit op basis van best-effort.

Applicatievirtualisatie

Bij applicatievirtualisatie draaien applicaties lokaal op een desktop, gebruikmakend van lokale systeembronnen, zonder dat de applicatie op de machine is geïnstalleerd. Er is een vergelijking mogelijk met op terminalservers gebaseerde toepassingen, met het grote verschil dat bij terminalservers de applicaties op een server draaien en bij applicatievirtualisatie de applicaties lokaal draaien.

Het beleid van Centric is dat er geen specifieke vrijgavetrajecten voor applicatievirtualisatie opgestart worden. De applicatie draait immers op een fysiek clientbesturingssysteem. Hiervoor geldt de vrijgavematrix die is weergegeven in het onderdeel Clientplatformen. Centric ondersteunt dit op basis van best-effort.

 

Versiebeleid Java Runtime Environment

Java Runtime Environment (JRE) is onderdeel van de Java Development Kit (JDK). Op dit moment is het met Java 8 mogelijk om JRE apart te downloaden. Voor hogere versies van Java is dat echter niet meer zo. Om JRE nog te kunnen blijven gebruiken, dient u gebruik te maken van Oracle JDK.

Oracle is ook afgestapt van de publieke Java-(security)patches. Als er een nieuwe patch nodig is, dient men te beschikken over een Java-licentie. Patches worden alleen nog als download beschikbaar gesteld via Oracle (support.oracle.com), waarvoor dan zowel een account als een geldig supportcontract nodig is.

Om onze klanten continuïteit en ondersteuning te bieden, hebben wij ervoor gekozen alleen de betaalde licentie JRE te ondersteunen. Het product Oracle Forms and Reports / Oracle WebLogic Server maakt ook gebruik van Java. Hiervoor behoudt u echter het recht om Java 8 te blijven gebruiken, inclusief updates. Centric ondersteunt voor haar Oracle Forms & Reports applicaties alleen Oracle Java 1.8.

Centric bepaalt twee keer per jaar (op 1 april en 1 oktober) wat op dat moment een correct werkende versie is voor de client in combinatie met Oracle Forms & Reports. Het toepassen van een andere (hogere) versie is mogelijk, in geval van problemen is het toepassen van deze zogenaamde fallback voldoende. Per 1 oktober 2019 geldt versie 1.8 update 221 als fallback-versie.

 

Browsers

De praktijk laat zien dat browsers in een heel hoog tempo worden aangepast waardoor er meerdere versies per jaar beschikbaar komen. Centric stelt de werking van de applicaties tweemaal per jaar vast met de hoogst beschikbare versies van de webbrowsers op dat moment: op 1 april en 1 oktober. Hierbij worden known issues genoteerd en zo mogelijk in volgende patches opgelost. Centric heeft per 1 oktober 2019 getest met de volgende browsers:

  • Internet Explorer 10 en 11
  • Firefox
  • Chrome
  • Edge

 

Microsoft Office

Centric ondersteunt de laatste en voorlaatste versie van de Microsoft Office Suite. Op dit moment zijn dat Office 2016 en Office 2019, uitsluitend de 32 bit versie. Ondersteuning voor Office 365 ProPlus vindt plaats op de zogenaamde offline versie van de werkplekonderdelen uit de Office Suite. Office 365 ProPlus bevat dezelfde programma's als de meest recente versie van het reguliere Microsoft Office-pakket (op dit moment Office Professional Plus 2019). Microsoft Office 2016 en 2019 zijn traditionele Office-installaties die gebonden zijn aan een specifieke computer. Office 365 ProPlus is een service voor gebruikers die als abonnement beschikbaar is.

Microsoft Office
Naam Versie Ondersteuning Centric
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Ondersteund tot 14-01-2020
  Office 365 ProPlus (offline) Ondersteund
Microsoft Office 2016 Ondersteund
Microsoft Office 2019 Ondersteund

Toelichting:
Ondersteund: De applicaties zijn vrijgegeven op de beschreven versie Microsoft Office.