ALGEMEEN BELEID

Besturingssystemen voor servers

Besturingssystemen voor servers zijn onder te verdelen op basis van de rol die het systeem binnen de infrastructuur speelt. Die rol is afhankelijk van de verschillende componenten die worden toegepast bij Centric-applicaties. Hieronder vindt u een overzicht van deze componenten en het type besturingssysteem.

Besturingssystemen voor:

  • Clienttoepassingen: Windows Terminal Server
  • Databases: Microsoft SQL Server en Oracle RDBMS
    Applicatieservers: Oracle Weblogic Server (WLS) en Internet Information Server (IIS)