ALGEMEEN BELEID

Versiebeleid Java Runtime Environment

In 2019 heeft Oracle het licentie- en ondersteuningsmodel aangepast en in lijn gebracht met de overige Oracle-producten. Er komen nu twee releases per jaar en er wordt een Long Term Support-model ingevoerd. Het belangrijkste gevolg voor onze klanten is dat er bij Oracle betaalde ondersteuning moet worden aangeschaft wanneer Java wordt ingezet voor zakelijk en commercieel gebruik.

Centric ontwikkelt zelf geen applicaties in Java, maar een aantal applicaties bevat wel componenten van andere leveranciers, die Java gebruiken. Daarnaast kan het zijn dat gemeenten nog andere op Java gebaseerde applicaties in gebruik hebben.

Java Runtime Environment (JRE)

Java Runtime Environment (JRE) is onderdeel van de Java Development Kit (JDK). Op dit moment is het met Java 8 mogelijk om JRE apart te downloaden. Voor hogere versies van Java is dat echter niet meer zo. Om JRE nog te kunnen blijven gebruiken, dient u gebruik te maken van Oracle JDK.

Oracle is ook afgestapt van de publieke Java-(security)patches. Als er een nieuwe patch nodig is, dient men te beschikken over een Java-licentie. Patches worden alleen nog als download beschikbaar gesteld via Oracle (support.oracle.com), waarvoor dan zowel een account als een geldig supportcontract nodig is.

Om onze klanten continuïteit en ondersteuning te bieden, hebben wij ervoor gekozen alleen de betaalde licentie JRE te ondersteunen. Het product Oracle Forms and Reports / Oracle WebLogic Server maakt ook gebruik van Java. Hiervoor behoudt u echter het recht om Java 8 te blijven gebruiken, inclusief updates. Centric ondersteunt voor haar Oracle Forms & Reports applicaties alleen Oracle Java 1.8.

Centric bepaalt twee keer per jaar (op 1 april en 1 oktober) wat op dat moment een correct werkende versie is voor de client in combinatie met Oracle Forms & Reports. Het toepassen van een andere (hogere) versie is mogelijk, in geval van problemen is het toepassen van deze zogenaamde fallback voldoende. Per 1 oktober 2019 geldt versie 1.8 update 221 als fallback-versie.