ALGEMEEN BELEID

Infrastructuur en platformen

Het configuratiemanagementteam (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen op de voet. Bij iedere ontwikkeling bepaalt het team of die leidt tot een vrijgavetraject voor onze applicaties en een bijhorende planning. Daarnaast besluit het CMT of en wanneer de ondersteuning van platformen door Centric beëindigd wordt rekening houdend met de ondersteuning van toeleveranciers. Om het hele proces van updates en ondersteuning eenvoudiger en transparanter te maken gaan wij ons in 2018 en 2019 richten op consolidatie van omgevingen. Dit zal leiden tot snellere adoptie van nieuwe technieken die eenvoudiger en sneller bij u als klant geïmplementeerd kunnen worden.

Actualiteit

Het zwaartepunt van de vrijgavetrajecten in 2017 lag bij de ondersteuning van nieuwe patchsets en de meest recente Oracle producten zoals de Oracle RDBMS 12.2 en Oracle Forms & Reports 12.2. Juist vanwege de afhankelijkheid van nieuwe patchsets om nieuwe versies van bijvoorbeeld webbrowsers te kunnen ondersteunen, wordt het steeds belangrijker om uw omgeving bij te werken naar de meest recente versies. Hiermee wordt het ook in 2018 mogelijk om met nieuwe versies van besturingssystemen, webbrowsers, runtimers en servers te werken.

 

Overzicht componenten 

Verandering in één van de componenten uit bovenstaand schema kan leiden tot een functionele test van de totale keten aan componenten, zelfs in samenhang met meerdere applicaties. Het kan ook leiden tot een complete uitvoering waarbij de software geschikt gemaakt wordt voor een specifiek platform. De reden hiervoor is dat de wijziging van één component een wijziging van enkele andere componenten met zich mee kan brengen, al dan niet in dezelfde laag.

Gezien de afhankelijkheden van de verschillende componenten zijn deze laatste trajecten complex. Zo zal de aanpassing in één van de lagen specifieke eisen stellen aan besturingssystemen en daarmee ook aan de ontwikkelomgevingen. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om de werking van de Centric-applicaties te kunnen garanderen. Vrijgaven voor besturingssystemen worden voor specifieke rollen van het operating systeem uitgevoerd.

Clientplatformen

Hieronder noemen we alle beschikbare, op Microsoft gebaseerde cliëntplatformen die Centric op dit moment ondersteunt. Centric heeft in overleg met de Gebruikersvereniging Centric besloten om het support op het Windows 7 platform per 31 december 2018 te beëindigen.

Clientplatform
Terminal Server in combinatie met Citrix 
  Naam Versie Ondersteuning Centric
Windows                   Terminal
Server
Windows Server 2008 R1 (32 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2008 R1 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Ondersteund
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Ondersteund
Windows Server 2012 R2 (64 bit) Ondersteund
Windows Server 2016 (64 bit) Gepland Q2 2018
Client Windows Vista Geen ondersteuning
Windows 7 Enterprise 32 bit Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows 7 Enterprise 64 bit Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows 8.1 Enterprise 32 bit Geen ondersteuning
Windows 8.1 Enterprise 64 bit Ondersteund
Windows 10 Enterprise 64 bit Ondersteund

Toelichting:
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie

Voor Citrix-producten geldt dat deze vanuit Citrix in combinatie met een versie van Microsoft Terminal Server worden gecertificeerd. Centric volgt deze, door Citrix genoemde, versie. Zie voor meer informatie ‘Server Based Computing’.

Centric gaat alleen de 64-bit uitvoering van Windows 10 Enterprise ondersteunen. De reden hiervoor is dat dit OS hoofdzakelijk geïnstalleerd zal worden op courante systemen die gebaseerd zijn op een 64-bit-architectuur. Windows 10 Enterprise heeft een aantal mogelijkheden in de updatemethodiek. Centric ondersteunt Windows 10 in combinatie met het ‘Semi-Annual Channel” model (voorheen bekend als Current Branch for Business).

Voor Windows 2016 Server is, mede vanuit de installatie-eisen van onze leveranciers, een noodzaak om met een GUI (Grafische User Interface) te werken. Microsoft noemt dit de "Server with Desktop". Ook Windows Server 2016 heeft een aatal mogelijkheden in de updatemethodiek. Centric zal Windows Server 2016 gaan ondersteunen in combinatie met het "Long Term Servicing Channel" (LTSC) model (voorheen bekend als Long Term Servicing Branch).

Besturingssystemen voor servers

Besturingssystemen voor servers zijn onder te verdelen op basis van de rol die het systeem binnen de infrastructuur speelt. Die rol is afhankelijk van de verschillende componenten die worden toegepast bij Centric-applicaties. Hieronder vindt u een overzicht van de deze componenten en het type besturingssysteem.

Besturingssystemen voor:

  • clienttoepassingen: Windows 2008 R2 en Windows 2012 R1 / R2 Terminal Server
  • databases: Microsoft SQL Server en Oracle RDBMS
  • applicatieservers: Oracle Weblogic Server (WLS) en Internet Information Server (IIS)

 

Databases: Oracle RDBMS

De onderstaande lijst van ondersteunde systemen is gebaseerd op een aantal criteria. Het eerste en belangrijkste criterium is de ondersteuning die de leveranciers van deze systemen bieden. Daarnaast is de duur van de ondersteuning door de leverancier van belang. Voor Oracle RDBMS 11.2.0.4 eindigt de reguliere ondersteuning per 31 december 2018. We raden klanten aan om te migreren naar Oracle RDBMS 12.2.0.1. Dit heeft geresulteerd in onderstaande lijst van ondersteunde Oracle RDBMS-versies: 

Oracle RDBMS 11gR2; 11.2.0.4
Standard Edition One / Standard Edition / Enterprise Edition
  Naam Versie Ondersteuning Centric
Besturingssysteem HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Ondersteuning tot 31-12-2018

AIX (P-series)

6L (6.1) Ondersteuning tot 31-12-2018
7 Ondersteuning tot 31-12-2018
Linux
(Opteron/EM64T)
SLES 11 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
RHEL 5 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
RHEL 6 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
RHEL 7 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 5 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Oracle Linux 6 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Oracle Linux 7 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Windows Server 2008 R1 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2017
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows Server 2012 R2 (64 bit) Ondersteuning tot 31-12-2018
Windows Server 2016 (64 bit) Geen ondersteuning

Toelichting:
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven OS en bijbehorende versie RDBMS
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie 

Centric heeft Oracle 12c R2 (12.2) in 2017 vrijgegeven. Oracle heeft de Standard Edition One/Standard Edition in release 12c vervangen door de Standard Edition 2.

In de voorgaande versies van Oracle RDBMS hebben wij gebruik gemaakt van de zogenaamde "single instance" architectuur.
Deze "single instance" architectuur is in Oracle RDBMS 12c door Oracle deprecated verklaard. Dit wil zeggen dat Oracle stopt met de ondersteuning van deze “single instance” architectuur. Daarom maken wij vanaf Oracle RDBMS 12 gebruik van de zogenaamde Container Database Architectuur (CDB). Deze nieuwe architectuur is toepasbaar in zowel Oracle Standard Edition 2 als in Oracle Enterprise Edition.
Centric biedt vanwege bovenstaande voor Oracle RBDMS 12 geen ondersteuning bij het gebruik van de “single instance” architectuur.

Oracle RDBMS 12c R2: 12.2.0.1
Standard Edition 2 / Enterprise Edition
  Naam Versie Ondersteuning Centric
Besturingssysteem HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Geen ondersteuning
AIX (P-series) 6L (6.1) Geen ondersteuning
7 Geen ondersteuning
Linux
(Opteron/EM64T)
SLES 11 (64 bit) Geen ondersteuning
SLES 12 (64 bit) Ondersteund
RHEL 5 (64 bit) Geen ondersteuning
RHEL 6 (64 bit) Ondersteund
RHEL 7 (64 bit) Ondersteund
Oracle Linux 5 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 6 (64 bit) Ondersteund
Oracle Linux 7 (64 bit) Ondersteund
Windows Windows Server 2008 R1 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Ondersteund
Windows Server 2012 R2 (64 bit) Ondersteund
Windows Server 2016 (64 bit) Gepland Q2 2018

Toelichting:
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie

Centric ondersteunt de Oracle Database Appliance, zowel op basis van een ‘bare-metal’-installatie als een ‘virtualised’-installatie op basis van Oracle VM.

Databases: Microsoft SQL Server

Voor de Centric-applicaties die gebruikmaken van Microsoft SQL Server als RDBMS ondersteunt Centric specifieke combinaties met het onderliggende platform. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande lijst van ondersteunde Microsoft SQL Server-versies.

Microsoft SQL Server (Standard Edition / Enterprise Edition)
Naam Versie SQL Server Ondersteuning Centric
Besturingssysteem Windows server 2008 R2 (64 bit) Microsoft SQL Server 2008 R2 Ondersteund
Windows server 2012 R2 (64 bit) Microsoft SQL Server 2008 R2 Geen ondersteuning
Windows server 2012 R2 (64 bit) Microsoft SQL Server 2012 Ondersteund
Windows server 2012 R2 (64 bit) Microsoft SQL Server 2014 Geen ondersteuning
Windows server 2012 R2 (64 bit) Microsoft SQL Server 2016 Ondersteund
Windows server 2016 (64 bit) Microsoft SQL Server 2016 Gepland Q2 2018
Windows server 2016 (64 bit) Microsoft SQL Server 2017 Nog niet bekend

Toelichting:
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie
Nog niet bekend: de planning/ondersteuning is nog niet vastgesteld

Indien een Centric-applicatie gebruikmaakt van meer dan één component uit onderstaande Microsoft-producten gaan wij over tot een separaat vrijgavetraject voor deze applicatie.

  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Microsoft BizTalk Server
  • Microsoft SharePoint

Meer informatie over deze specifieke Microsoft-producten is te vinden in het productbeleid van de Suite4Zaken.

Applicatieservers: Oracle Weblogic Server

Voor de Centric-applicaties die gebaseerd zijn op Oracle Forms & Reports is de Oracle Fusion Middleware-software nodig. Deze bevat de Weblogic Server en de Forms & Reports-onderdelen. Beide onderdelen hebben een eigen versienummer. De combinatie is bepalend voor de ondersteuning vanuit Centric. We raden klanten aan om te migreren naar Oracle Forms & Reports 12.2.1.2.0

Het vaststellen welke besturingssystemen deze versies ondersteunen, gebeurt vooralsnog op basis van dezelfde criteria zoals bij Oracle RDBMS. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande lijst van ondersteunde versies:

Oracle Weblogic Server 10.3.6
Oracle Forms & Reports 11.1.2.2.0
  Naam Versie Ondersteuning Centric
Besturingssysteem HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Ondersteund tot 31-12-2018
AIX (P-series) 6L (6.1) Ondersteund tot 31-12-2018
7 Ondersteund tot 31-12-2018
Linux
(Opteron/EM64T)
SLES 11 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
SLES 12 (64 bit) Geen ondersteuning
RHEL 5 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
RHEL 6 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
RHEL 7 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 5 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
Oracle Linux 6 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
Oracle Linux 7 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Windows Server 2008 R1 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Ondersteund tot 31-12-2018
Windows Server 2012 R2 (64 bit) Ondersteund tot  31-12-2018
Windows Server 2016 Geen ondersteuning

Toelichting:
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven OS en bijbehorende versie WebLogic/Forms & Reports
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie

Centric heeft Oracle Forms & Reports 12.2.1.2.0 in 2017 vrijgegeven. Oracle Forms & Reports 12.2.1.2.0 zal uitsluitend draaien op een Oracle Weblogic Server 12.2.1.2.0

Oracle Weblogic Server 12.2.1.2.0
Oracle Forms & Reports 12.2.1.2.0
  Naam Versie Ondersteuning Centric
Besturingssysteem HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Geen ondersteuning
AIX (P-series) 6L (6.1) Geen ondersteuning
7 Geen ondersteuning
Linux
(Opteron/EM64T)
SLES 11 (64 bit) Geen ondersteuning
SLES 12 (64 bit) Ondersteund
RHEL 5 (64 bit) Geen ondersteuning
RHEL 6 (64 bit) Ondersteund
RHEL 7 (64 bit) Ondersteund
Oracle Linux 5 (64 bit) Geen ondersteuning
Oracle Linux 6 (64 bit) Ondersteund
Oracle Linux 7 (64 bit) Ondersteund
Windows Windows Server 2008 R1 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows Server 2012 R1 (64 bit) Ondersteund
Windows Server 2012 R2 (64 bit) Ondersteund
Windows Server 2016 (64 bit) Gepland Q2 2018

Toelichting:
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie
Nog niet bekend: de planning voor vrijgave is nog niet vastgesteld

Applicatieservers: Microsoft IIS / .NET Framework / .NET Core

Applicaties die zijn gebaseerd op .NET-ontwikkelomgevingen maken gebruik van een Microsoft Internet Information Server. Deze versies zijn als combinatie met het platform onlosmakelijk met elkaar verbonden. Windows 2012 R1 en R2 introduceren de versies 8.0 en 8.5. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande lijst van ondersteunde versies voor zowel IIS als .NET Framework:

Internet information Server (IIS)
Naam Versie Ondersteuning Centric
Besturingssysteem Windows server 2008 R1 (32 bit) Geen ondersteuning
Windows server 2008 R1 (64 bit) Geen ondersteuning
Windows server 2008 R2 (64 bit) Ondersteund (IIS 7.5)
Windows server 2012 R1 (64 bit) Ondersteund (IIS 8.0)
Windows server 2012 R2 (64 bit) Ondersteund (IIS 8.5)
Windows server 2016 (64 bit) Gepland Q2 2018 (IIS 10.0)

Toelichting:
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie

 

Microsoft .NET Framework    
Platform Versie Ondersteuning Centric
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Ondersteund
Microsoft .NET Framework 4.5.2 Ondersteund
Microsoft .NET Framework 4.6.x Ondersteund
Microsoft .NET Framework 4,7.x Gepland Q2 2018 

Toelichting:
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie
 

Centric ondersteunt .NET Core op basis van de "Long Term Support" releases.

Microsoft .NET Core    
Platform Versie Ondersteuning Centric
Microsoft .NET Core   1.0.x Ondersteund
Microsoft .NET Core 1.1.x Ondersteund
Microsoft .NET Core 2.0.x Nog niet bekend

 Toelichting:
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie
Nog niet bekend: de planning voor vrijgave is nog niet vastgesteld

Toepassing van virtualisatie

Er is een aantal vormen van virtualisatie. Voor de duidelijkheid beschrijven we wat Centric onder een aantal van deze verschillende vormen verstaat.

Hardware- of servervirtualisatie

Hardwarevirtualisatie is een techniek die het mogelijk maakt een besturingssysteem los te koppelen van fysieke hardware. Op deze manier kunnen meerdere virtuele servers ondergebracht worden op één fysieke onderlaag. Met hardwarevirtualisatie kunnen resources als processoren, schijfruimte en geheugen efficiënter gebruikt worden en neemt de flexibiliteit ervan toe. Er zijn meerdere methodes om deze resources te verdelen: ‘harde virtualisatie’ en virtualisatie via een zogenaamde hypervisor.

Bij harde virtualisatie worden de aanwezige resources hardwarematig verdeeld onder de aanwezige virtuele servers. Bij virtualisatie via een hypervisor neemt een aanwezige softwarelaag deze verdeling voor zijn rekening. Deze hypervisor is de reden dat Centric haar applicaties specifiek vrijgeeft. Centric ondersteunt  Microsoft Hyper-V, VMWare ESX en Oracle VM als algemene hypervisor-lagen.

Desktopvirtualisatie

Desktopvirtualisatie is grofweg in twee delen te splitsen. De virtualisatie vindt in beide gevallen plaats op een server: in de ene situatie functioneren de applicaties op de server zelf, in de tweede situatie ontvangt de aangesloten client een compleet op zichzelf staand besturingssysteem.

         Server Based Computing

In de eerste variant spreken we van Server Based Computing. Een voorbeeld hiervan is op Windows 2012 R2 gebaseerde Remote Desktop Services. De applicaties worden op een server geïnstalleerd en uitgevoerd. De beeldinformatie is zichtbaar op de client.

In deze virtualisatie-variant moet de applicatie geschikt zijn om op een dergelijke terminalserver goed te functioneren. De clientsoftware draait op een serverbesturingssysteem. Dit is de reden waarom Centric zijn applicaties vrijgeeft op deze variant van desktopvirtualisatie.

Virtual Desktop Infrastructure

Bij deze tweede variant (we spreken dan van Virtual Desktop Infrastructure of VDI) krijgt de gebruiker van afstand toegang tot een complete desktop. Deze desktop wordt aangeboden vanaf een server. Een voorbeeld hiervan is Citrix XenDesktop. In tegenstelling tot de vorige variant draait de applicatie op een clientbesturingssysteem.

Het beleid van Centric rond de VDI-variant is dat er geen specifieke vrijgavetrajecten voor uitgevoerd worden. De applicatie draait immers op een - weliswaar virtueel - clientbesturingssysteem. Hiervoor geldt de vrijgavematrix die in het onderdeel ‘Clientplatformen’ staat weergegeven. Centric ondersteunt dit op basis van best-effort.

Applicatievirtualisatie

Bij applicatievirtualisatie draaien applicaties lokaal op een desktop, gebruikmakend van lokale systeembronnen, zonder dat de applicatie op de machine is geïnstalleerd. Er is een vergelijk mogelijk met op terminalservers gebaseerde toepassingen, met het grote verschil dat bij terminalservers de applicaties op een server draaien en bij applicatievirtualisatie de applicaties lokaal draaien.

Het beleid van Centric is dat er geen specifieke vrijgavetrajecten voor applicatievirtualisatie opgestart zullen worden. De applicatie draait immers op een fysiek clientbesturingssysteem. Hiervoor geldt de vrijgavematrix die is weergegeven in het onderdeel Clientplatformen. Centric ondersteunt dit op basis van best-effort.

Toepassing van Cobol

Centric maakt gebruik van Cobol voor de verwerking van batches in Key2Burgerzaken en Key2VOA. Centric heeft ervoor gekozen om de batchserver alleen te ondersteunen op het Windows-platform. Op dit moment worden Windows 2008 R2, Windows 2012 en Windows 2012 R2 ondersteund. Ondersteuning voor het Windows 2016 platform zal in Q2 2018 gerealiseerd worden.

Versiebeleid Java Runtime Environment

Voor een goede werking is een minimale versie van Java vereist. Deze versie is afhankelijk van een aantal factoren: de browser, het besturingssysteem en de versie van de applicatie. Daarnaast brengt Oracle regelmatig updates uit op deze runtime. Centric biedt op dit moment alleen ondersteuning voor Java versie 8 (1.8.x). Oracle is nog  niet voornemens om ondersteuning te gaan bieden voor Java versie 9 in combinatie met Oracle Forms & Reports.

Centric bepaalt twee keer per jaar (op 1 april en 1 oktober) wat op dat moment een correct werkende versie is. Het toepassen van een andere (hogere) versie is mogelijk, in geval van problemen is het toepassen van deze zogenaamde fallback voldoende.

Per 1 oktober 2017 geldt versie 1.8 update 144 als fallback-versie.

Browsers

De praktijk laat zien dat browsers in een heel hoog tempo worden aangepast waardoor er meerdere versies per jaar beschikbaar komen. Centric stelt de werking van de applicaties tweemaal per jaar vast met de hoogst beschikbare versies van de webbrowsers op dat moment: op 1 april en 1 oktober. Hierbij worden known issues genoteerd en zo mogelijk in volgende patches opgelost. Centric heeft per 1 oktober 2017 getest met de volgende browsers:

  • Internet Explorer 10 en 11
  • Firefox 55.0.2
  • Chrome 60.0.3112.101

Centric biedt op dit moment geen ondersteuning voor Edge.

Microsoft Office

Centric ondersteunt de laatste en voorlaatste versie van de Microsoft Office Suite. Op dit moment zijn dat Office 2013 en Office 2016. Ondersteuning voor Office 365 ProPlus vindt plaats op de zogenaamde offline versie van de werkplekonderdelen uit de Office Suite. Office 365 ProPlus bevat dezelfde programma's als de meest recente versie van het reguliere Microsoft Office-pakket (op dit moment Office Professional Plus 2016). Microsoft Office 2013 en 2016 zijn traditionele Office-installaties die gebonden zijn aan een specifieke computer. Office 365 ProPlus is een service voor gebruikers die als abonnement beschikbaar is.

Microsoft Office    
Naam Versie Ondersteuning Centric
Microsoft Office Microsoft Office 2007 Geen ondersteuning
Microsoft Office 2010 Geen ondersteuning
Microsoft Office 2013 Ondersteund
Office 365 ProPlus (offline) Ondersteund
Microsoft Office 2016 Ondersteund
Microsoft Office 2019* Nog niet bekend

Toelichting:
Ondersteund: de applicaties zijn vrijgegeven op op de beschreven  versie van Office
Geen ondersteuning: de applicaties zijn niet vrijgegeven op de beschreven versie 
 *Planning is afhankelijk van het beschikbaar stellen van Office 2019 door onze leverancier Microsoft