Productbeleid decentrale overheid 2020

“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”  – Nelson Mandela 

Het is net bergbeklimmen. Zo werd op het iBestuur Congres aangekondigd hoe overheden samen onderzoeken waar we heen gaan, hoe dit alles in elkaar past en waar daarbij de rol en inbreng is van de ICT-sector. Dat gaat over afhankelijkheden en vertrouwen. Juist tijdens dit congres is het Groeipact Common Ground ondertekend door Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG), marktpartijen en ketenpartners. Een belangrijke stap in het vernieuwen van gemeentelijke informatievoorziening en het gezamenlijk optrekken hierbij.  

Centric blijft als Nederlands bedrijf ook de komende jaren flink investeren om de taken van de overheid te ondersteunen met behulp van ICT-oplossingen. Via dit productbeleid geven we inzicht in ons voorgenomen beleid. Dit beleid is tot stand gekomen in overleg met klanten, onze Gebruikersvereniging Centric, partners, branche-vertegenwoordigers, adviesbureaus en vele anderen. 

 

Samen met de Gebruikersvereniging Centric

De Gebruikersvereniging Centric is een onafhankelijke organisatie voor en door overheidsorganisaties die gebruikmaken van applicaties van Centric. De gebruikersvereniging zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de leden, waarbij tevredenheid over de applicaties en hieraan gerelateerde diensten het overkoepelende en verbindende doel is. Wij zien de GV Centric als vertegenwoordiger van onze klanten en hechten grote waarde aan een goede relatie met onze Gebruikersvereniging en de inbreng die langs dit kanaal komt.


In de afgelopen periode hebben Centric en de Gebruikersvereniging Centric (GV) nauw samengewerkt om te komen tot de nieuwe versie van de GV-modelovereenkomst. Deze is gebaseerd op de GIBIT, waarbij in een oplegger een aantal aanpassingen hierop zijn beschreven. De nieuwe versie bestaat uit een complete set aan documenten (bijvoorbeeld raamovereenkomst, overeenkomst ICT-prestatie, verwerkersovereenkomst, SLA) en templates (zoals audit-plan en exit-plan), die voor het formaliseren van opdrachten kan worden toegepast. De GV Vakgroep CLM (Contract- en Leveranciersmanagement) beheert de modelovereenkomst. Wij zijn erg trots op dit gezamenlijk bereikte resultaat.

 

Samen met partners

Centric kiest nadrukkelijk voor samenwerking met partners om op die manier samen een volledig en optimaal productportfolio voor de decentrale overheid te kunnen bieden. Door meer samen te werken met partners transformeren wij naar een serviceorganisatie die u kan voorzien van een stevige IT-basisinfrastructuur, zodat u zich kunt richten op de kerntaak zelf. Sommige partners zijn gerenommeerd en dragen bij aan de solide basis met een gegarandeerde continuïteit, andere partners zijn startups die snel kunnen bijdragen met innovaties en experimenteren met ideeën. Sinds 2019 maakt Centric deel uit van The Hague Tech community en heeft daar ook een vestiging. Samen met overheden, startups en andere marktpartijen geven we invulling aan de Gemeente van de Toekomst. 

 

Samen organiseren en Common Ground

Common Ground is als onderdeel van Samen Organiseren een belangrijke ontwikkeling die de informatievoorziening bij gemeenten structureel gaat veranderen. De principes van Common Ground leveren duidelijke voordelen op: kostenreductie, schaalvoordeel, robuuste koppelingen tussen systemen en hogere gegevenskwaliteit door informatie te halen bij de bron. Alles met als uiteindelijk doel: betrouwbare en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger. Centric heeft het Groeipact Common Ground ondertekend en draagt actief bij aan het vormgeven van Common Ground. Hoe Centric tegen de principes van Common Ground aankijkt hebben we neergezet in een position paper. 

De nieuwe aanpak roept ook vragen op: wat is ervoor nodig om dit te realiseren? Met welke aandachtspunten onderweg rekening te houden? In onze position paper gaan we daar dieper op in en doen we aanbevelingen om tot succesvolle realisatie te komen. Download de paper Ons perspectief op Common Ground.

Centric werkt in 2020 aan de realisatie van een generiek platform waarmee de Centric-producten berichten kunnen uitwisselen met andere systemen. Ook het API-berichtenverkeer zal via dit platform lopen. Naast het berichtenverkeer is het platform ook geschikt om API's te publiceren voor de buitenwereld. Bij de realisatie van het  platform staat compliancy met AVG, Securitybaselines en Common Ground centraal.

 

Samen naar de Cloud

Wij constateren een toenemende vraag binnen onze markt naar cloud- cq. SaaS-oplossingen. Veel organisaties binnen de decentrale overheid hebben al een concrete strategie bepaald waarin cloud de voorkeur heeft. De laatste benchmark van M&I/partners bevestigt dit beeld. Beheerden gemeenten in 2013 nog 90 procent van de software in 2018 was dit nog maar 70 procent. Dit is een significante ontwikkeling binnen het gemeentelijk domein. 

Wij hebben de ambitie om al onze software in 2023 in de vorm van een service via internet te leveren. Uitgangspunt hierbij is ‘SaaS-only’, hetgeen impliceert dat wij onze software nog uitsluitend in SaaS leveren. Hiermee ontstaat een aanzienlijke vereenvoudiging van de beheerinspanning voor onze klanten. Komende jaren wordt deze SaaS-transitie daadwerkelijk vormgegeven. Centric zorgt als SaaS-aanbieder voor installatie, onderhoud en beheer van het software platform. Ook verzorgt Centric het systeembeheer en applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, en dergelijke. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor het functioneel beheer. De gebruiker benadert de software via het internet.

Door onze oplossingen als een service te leveren zien wij mogelijkheden onze klanten te ontzorgen op de aangegeven werkzaamheden. De transitie naar SaaS geeft ons daarnaast mogelijkheden om sneller en efficiënter vernieuwingen door te voeren binnen onze producten.

Al enige jaren voeren wij het beleid dat nieuwe oplossingen uitsluitend als SaaS worden ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de Suite4Sociale Regie, onze eDiensten en het Portaal Leefomgeving. Dit beleid zetten wij onverkort voort. Parallel daaraan werken wij aan de SaaS-transitie van onze bestaande oplossingen. Per product wordt hierbij gekeken wat de beste strategie en planning is. Sommige oplossingen worden gefaseerd omgezet naar SaaS, een voorbeeld hiervan is Centric Belastingen. Andere oplossingen worden in 1x volledig omgezet. Een voorbeeld daarvan is Key2Begraven dat al als SaaS-oplossing beschikbaar is. In dit productbeleid wordt bij de roadmaps van de individuele producten ingegaan op de plannen met betrekking tot de SaaS-transitie.

Bij onze SaaS-transitie geven wij prioriteit aan de (door)ontwikkeling van SaaS-componenten die voor al onze oplossingen relevant zijn, de zogenaamde Common Services. Voorbeelden hiervan zijn componenten op het gebied van documentcreatie- en opslag, identificatie, autorisatie en Business Analytics. Een aantal van deze Common Services is al beschikbaar.

Bij deze SaaS transitie proberen wij er vanzelfsprekend voor te zorgen dat onze oplossingen optimaal kunnen worden ingezet in omgevingen waar sprake is van gemeentelijke samenwerkingsverbanden en regionale uitvoeringsorganisaties. En natuurlijk houden wij rekening met een van de meest complexe factoren, namelijk koppelingen met oplossingen die (nog) on-premise draaien of in de cloud bij andere leveranciers. Ook op dit punt willen wij zoveel mogelijk zorgen bij onze klanten wegnemen.

Dat nog niet al onze oplossingen op korte termijn (volledig) in SaaS beschikbaar zijn wil niet zeggen dat wij de beheersorganisatie van klanten niet kunnen ontzorgen. Gedurende de transitieperiode richting SaaS bieden wij klanten graag de mogelijkheid om onze oplossingen vanuit de cloud te kunnen gebruiken. Daarbij bieden wij de volledige oplossing in service aan.