ALGEMEEN BELEID

Selfservice voor burgers en bedrijven

Lokale overheden willen graag dat burgers en bedrijven gemakkelijk èn efficient online zaken met ze kunnen doen. Toch gebruikt nog vrijwel iedere gemeente e-formulieren op de website. Het kan veel handiger, bijvoorbeeld met de eDiensten van Centric. Burgers en bedrijven weten dan meteen waar ze aan toe zijn en hun aanvraag wordt zoveel mogelijk automatisch afgehandeld.

Selfservice: burgers weten direct waar ze aan toe zijn

Met moderne digitale dienstverlening maakt u het burgers écht makkelijk en bespaart u uw eigen organisatie veel tijd. Selfservice met de eDiensten van Centric is er op gericht om digitale diensten eenvoudig af te nemen, waarbij aanvragers direct weten waar ze aan toe zijn. Alle eDiensten zijn ontworpen en getest met verschillende doelgroepen burgers: van een uittreksel aanvragen, verhuizing doorgeven tot aan het aanvragen van bijzondere bijstand. In de praktijk betekent dit dat burgers en ondernemers geen onnodige handelingen hoeven te verrichten. Bekende gegevens worden automatisch ingevuld: wel zo efficiënt en het voorkomt foutjes.

Met de eDiensten van Centric doen uw inwoners en ondernemers het allemaal eenvoudig online, beschikbaar op ieder apparaat en op ieder gewenst tijdstip. Precies zoals we tegenwoordig gewend zijn. 

De ervaring leert dat na het activeren van de eDiensten er minder bezoekers aan de balie komen en aanvragen en aangiften veelal automatisch worden verwerkt, zonder tussenkomst van medewerkers. Minder tijd aan de balie, niet meer handmatig overtypen, geen behandeling van zaken die automatisch kunnen. Zo is er meer tijd voor bijzondere gevallen.

De voordelen op een rij:

  • voorinvullen van bekende gegevens
  • direct verwerkt in uw procesapplicatie
  • mogelijkheid tot automatisch verwerken
  • tijd- en kostenbesparend
  • beveiligde omgeving
  • geschikt voor pc, tablet en mobiel

Steeds meer eDiensten

Het aantal beschikbare eDiensten groeit snel. Momenteel zijn er meer dan 35 eDiensten beschikbaar voor de aandachtsgebieden burgerzaken, belastingen, parkeren en het sociaal domein. Het releasebeleid van de eDiensten treft u aan bij de betreffende aandachtsgebieden.

 

Selfservice Belastingen 
 
Inzien belastingaanslag
Inzien taxatieverslag
Indienen bezwaar
Aanvragen kwijtschelding
Aanvragen uitstel van betaling
Aan- en afmelden hond
Aanvragen automatische incasso
Wijzigen grondslagen
Voormelden WOZ-waarde

  

 

 

Selfservice Burgerzaken 
 
Aangifte overlijden
Doorgeven verhuizing
Wijzigen geheimhouding persoonsgegevens
Wijzigen aanschrijfnaam
Aanvragen uittreksel BRP
Doorgeven reisdocument vermist
Aanmelden stembureaulid
Aangifte geboorte
Aangifte huwelijk & partnerschap
Aanvragen reisdocument 

 

Selfservice Sociaal Domein 
 
Mijn Regie
Mijn Inkomen
Aanvragen bijzondere bijstand
Aanvragen minimaregeling
Aanvragen individuele inkomstenstoeslag
Uitkeringsrechtwijzer
Zelfscan participatie
Aanvragen bijstand voor levensonderhoud
Indienen periodieke verklaring

 

 

 

Selfservice Parkeren 
 
Wijzigen kenteken tijdelijk
Wijzigen kenteken permanent
Aanvragen parkeerproduct voor bewoners
Registreren meerdere kentekens
Betalen parkeerproduct
Beëindigen parkeerproduct
Verlengen parkeerproduct
Aanvragen bezoekersregeling voor bedrijven
Aanvragen bezoekersregling voor bewoners